Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sali sportowej PWSZ w Wałczu – modernizacja energetyczna budyknu i usprawnienie systemu zarządzania energią

  /  Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sali sportowej PWSZ w Wałczu – modernizacja energetyczna budyknu i usprawnienie systemu zarządzania energią

 

POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Nazwa  zadania: Modernizacja, rozbudowa i przebudowa sali sportowej PWSZ w Wałczu – modernizacja energetyczna budynku i usprawnienie systemu zarządzania energią.

Wartość pożyczki : 2 010 298 zł

Całkowity koszt inwestycji: 3 338 388 zł

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

a) efekt ekologiczny w postaci:

 • zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 246,29 Mg/ rok,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną 2.589 GJ/ rok,
 • oszczędność energii elektrycznej 4.32 MWh/ rok,

b) efekt rzeczowy w postaci:

 • docieplenie dachu i stropodachu 1.336 m2,
 • docieplenie ścian 759 m2,
 • docieplenie posadzki przy gruncie 1.050 m2,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 3 szt./ 10,4 m2,
 • wymiana stolarki okiennej 14 szt./ 112 m2,
 • montaż ogniw fotowoltaicznych 50 kW,
 • modernizacja instalacji C.O. 1 kpl.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 59 szt.