Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

pwsz.eu

Milion złotych dla PWSZ w Wałczu

Dzięki swoim działaniom, PWSZ w Wałczu została nagrodzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego okrągłym milionem złotych. Kwota ta będzie mogła być przeznaczona na realizację zadania pt.  „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Podstawę wyróżnienia stanowiła ocena wskaźników Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych:

  1. „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWB) – wartość progowa miernika mniejsza lub równa 1;
  2. „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” (WWZ) – wartość progowa na poziomie 0,50 (wartość większa od 0,50 jako wartość spełniająca kryterium);
  3. Brak oceny negatywnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich pięciu lat.