Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Lean Management

  /  Lean Management

Specjalność Lean Management powstała w odpowiedzi zapotrzebowanie rynku pracy. Obecnie inżynier produkcji musi znać koncepcje szczupłego zarządzania. Studenci poznają narzędzia lean: JIT, 5S, SMED, Poka-Yoke, zarządzanie wizyjne, wykres Yamazumi, karty Kanban, Andon. Zdobędą wiedzę na temat metod określania wartości z punktu widzenia klienta (inne czynności pojawiające się w procesie produkcji, które nie mają znaczenia dla wartości, uznaje się za marnotrawstwo – stratę), sposobu tworzenia mapy przepływu wartości, a także metod ciągłego poszukiwania udoskonaleń w produkcji, procesie, usługach itp.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Organizacja miejsca pracy
  • Standaryzacja i doskonalenie umiejętności
  • Logistyka dystrybucji
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Lean w logistyce produkcyjnej i zakupach