Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kurs Kierownika Wypoczynku

  /  Kurs Kierownika Wypoczynku

Kurs Kierownika Wypoczynku

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu organizuje kurs na Kierownika Wypoczynku dla osób pragnących pracować z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi na koloniach, obozach i w ośrodkach wypoczynkowych.
Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu Kierownika Wypoczynku zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku w Polsce i poza granicami kraju.
Kurs odbywa się w formie praktycznej i teoretycznej, głównie warsztatów, gdzie każdy kursant czynnie uczestniczy w zajęciach. Kadra prowadząca zajęcia to pedagodzy, nauczyciele, trenerzy, ratownicy medyczni i instruktorzy BHP. Są to osoby posiadające obszerne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Cechuje ich przede wszystkim bogate doświadczenie dydaktyczno-wychowawcze oraz w branży turystycznej co pozwala na przekazanie obfitego warsztatu pracy uczestnikom kursów.

Termin Kursu

Kurs odbędzie się w dniu 17.06.2022 r. – godzina 9:00 – 20:00.

Miejsce Kursu

Kurs odbędzie się na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz. Baza dydaktyczna jest w pełni multimedialna i nowoczesna a co najważniejsze skupiona w jednym miejscu, co oszczędza czas i pieniądze.

Cena Kursu

Cena kursu Kierownika Wypoczynku – 150 zł.

Kto może się zapisać na kurs

W kursie mogą uczestniczyć:

– osoby pełnoletnie,
– osoby z wykształceniem min. średnim (bez egzaminu maturalnego).

Wymagania

Osoba ubiegająca się o udział w kursie zobowiązana jest do:

– przedstawienia oświadczenie o niekaralności,
– posiadania przynajmniej 3 letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

 

Do pobrania – KESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KURSIE

 

Uwaga!
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu lub zwrot pieniędzy.