Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Studia podyplomowe

Czas trwania:

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia (licencjat).

Rekrutacja odbywa się online.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów
  • 1 zdjęcie (formatu 45 mm x 35 mm)
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (jeśli program studiów przewiduje)

DZIEKANAT:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów studia na poszczególnym kierunku mogą nie zostać uruchomione.