Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

O kierunku:

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Programista
  • Administrator
  • Cyberbezpieczeństwo

Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

  • sektorze publicznym (wojsko, policja) ? na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi;
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych ? na stanowiskach informatyków i specjalistów z zakresu administrowania sieciami;
  • przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych ? na stanowiskach specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych.