Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu czynności policyjnych, zarówno operacyjnych, taktycznych jak i śledczych działania społecznego i opiekuńczego, zna podstawy kryminalistyki i kryminologii, potrafi zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia oraz odpowiednio udokumentować wszelkie zebrane dowody, ma również wiedzę na temat ofiar przestępstw, a w szczególności o ich uwarunkowaniach psychicznych. Ponadto Absolwent potrafi wykorzystać osiągnięcia kryminalistyczne w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych, analizować zagrożenia przestępczością, formułować programy zapobiegania przestępczości oraz konstruować procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Przedmioty specjalnościowe:

 • Specjalnościowe praktyki zawodowe
 • Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Czynności operacyjno-śledcze
 • Działania taktyczno-operacyjne Policji
 • Wiktymologia
 • Dokumentacja czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia
 • Postępowanie dowodowe i utrwalanie dowodów
 • Współpraca Policji z mediami
 • Taktyki i techniki interwencji