Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

Bezpieczeństwo Narodowe i Obrona Cywilna – absolwent posiada zaawansowaną wiedzę o współcześnie występujących zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zna systemy monitorowania i analizy zagrożeń, zna specyfikę logistyki w systemie bezpieczeństwa narodowego, potrafi analizować system zarządzania kryzysowego, formułować sposoby praktycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystać z mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa państwa. Posiada również wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu dowodzenia i kierowania w siłach zbrojnych. Przedmioty specjalnościowe:

 • Specjalnościowe praktyki zawodowe
 • Zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Dowodzenie i kierowanie w siłach zbrojnych
 • Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Łączność i komunikacja w systemie zapewnienia bezpieczeństwa państwa
 • Systemy monitorowania i analizy zagrożeń
 • Zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu lokalnym
 • Media i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym