Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Bezpieczeństwo

O kierunku:

Kierunek Bezpieczeństwo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów ze względu na deficyt pracowników w resorcie MON i MSWiA. Program studiów w pełni był konsultowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców dlatego powstały dwa moduły przedmiotów do wyboru (specjalności): bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna.

Program studiów:

Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu. Jest to gwarancją, uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy i kompleksowych umiejętności praktycznych, a także kompetencji społecznych, zapewniających profesjonalną aktywność zawodową.Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna

Program studiów:

Profil absolwenta:

Celem studiów kierunku Bezpieczeństwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest umożliwienie studentom rozszerzenia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w trakcie wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem oraz pogłębienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest zdolny do samodzielnej obserwacji zjawisk społecznych, wielowymiarowej analizy sytuacji pojawiających się w trakcie wykonywania zawodu, dostrzegania zagrożeń, a także reakcji na występujące zagrożenia. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno państwowego, jak i wewnętrznego. Posiada również podstawowe umiejętności badawcze, które pozwolą na wykonywanie badań w obszarze bezpieczeństwa Absolwent rozumie potrzebę całożyciowego uczenia się i jest gotowy podejmować aktywność w tym zakresie, potrafiąc projektować zarówno swoją własną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, jak i udzielać wsparcia w tym zakresie tym jednostkom, do pracy z którymi jest przygotowywany w trakcie studiów. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

  • Funkcjonariusze policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
  • Oficerowie i podoficerowie sił zbrojnych
  • Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Specjalista z zarządzania kryzysowego
  • Specjalista usług ochrony osób i mienia
  • Pracownicy administracji rządowej i samorządowe