Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Administracja celno-skarbowa

Celem studiów na specjalności Administracja celno-skarbowa  jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji z zakresu systemu podatkowego w Polsce, co stanowić będzie niewątpliwy atut na rynku pracy. Specjalność ta skierowana jest do osób chcących związać swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu administracji podatkowej i celno-skarbowej. Absolwent studiów w specjalizacji Administracja celno-skarbowa będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa podatkowego i bankowego, rodzajów podatków bezpośrednich i pośrednich, postępowania podatkowego, zarządzania administracją skarbową, a także prawa karnego skarbowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Prawo bankowe, celne i dewizowe
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Organizacja i zarządzanie Krajową Administracją Skarbową
 • System podatkowy w Polsce
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiaru podatku i przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie
 • Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe z elementami rachunkowości

Kariera:

 • urzędnik państwowy
 • urzędnik służby cywilnej
 • komornik skarbowy
 • funkcjonariusz służby celno-skarbowej