Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Informatyka

O kierunku

Kierunek Informatyka – studia inżynierskie wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu złożonych zagadnień informatyki jak również w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych jak również kształci zdolność analitycznego myślenia. Program studiów to maksimum praktycznej wiedzy, dostosowany do branżowych certyfikacji oraz rynku pracy (Certyfikaty Cisco, Microsoft, OSSTMM). Nowoczesne formy edukacji (stacjonarne i wirtualne laboratorium Cisco, platformy e-learningowe, projekty praktyczne w miejscu pracy). Program studiów:

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Administrator sieci
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Informatyka śledcza

Profil absolwenta:

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka uzyska zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Pozna i będzie rozumiał na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Zdobędzie umiejętności programowania komputerów i pozna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywna pracę w zespołach programistycznych. Uzyska podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Zdobędzie umiejętności analitycznego myślenia. Swoją wiedzę będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka studia inżynierskie będą gotowi do:

  • podjęcia i realizacji zadań w zespołach projektowych, programistycznych i wdrożeniowych systemów informatycznych,
  • podjęcia pracy i efektywnego działania na różnych stanowiskach w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją (serwisem, konserwacją) urządzeń, narzędzi i systemów informatycznych,
  •  zarządzania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa sytemu,
  • analizy na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa,
  •  podejmowania samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
  •  podjęcia studiów drugiego stopnia.