Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie

  /  Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie

Specjalność skierowana jest do studentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów prowadzenia rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W procesie dydaktycznym szczególną uwagę przypisuje się do rozwijania u studentów umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi służących do prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji finansowych zarówno w małych, jak i dużych podmiotach gospodarczych. Oferta przedmiotów w tym zakresie ma na celu przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności dotyczących finansowego wymiaru mechanizmów działania współczesnego przedsiębiorstwa.

Zagadnieniami stanowiącymi rdzeń poruszanej problematyki są kwestie związane z podejmowaniem decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw, zarządzaniem ryzykiem, wyceną przedsiębiorstw. Pozwala to na rozwijanie kompetencji przydatnych w pracy zawodowej w sektorze przedsiębiorstw. Dobór treści programowych związany jest z faktem, iż na rynku istnieje niemalejące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Profil kształcenia w tym zakresie pozwala także podjąć absolwentom pracę w charakterze analityków kredytowych lub założyć własną działalność gospodarczą.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Rachunkowość małych firm
  • Podatki w przedsiębiorstwie
  • Organizacja rachunkowości
  • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
  • Rachunkowość skomputeryzowana
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Ubezpieczenia i podatki w systemie płac