Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Konferencje 2015

Seminarium nt. „Rola Centrów Badawczo-Rozwojowych dla rozwoju przedsiębiorczości” – 06.10.2015 r.

W związku z otwarciem Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, 6 października 2015 r. odbyło się seminarium nt. „Rola Centrów Badawczo-Rozwojowych dla rozwoju przedsiębiorczości”, którego organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Politechnika Koszalińska. Seminarium było zwieńczeniem kilku lat pracy zespołu pod przewodnictwem JM Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości. Prelegentami w pierwszej części sesji plenarnej był Pan Piotr Maras – Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Marek Orszewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani dr Marzena Frankowska – Prezes Zarządu MP Polskie Klastry oraz Pani Agnieszka Janiak i Pan Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz, reprezentujący PWSZ w Wałczu. W sesji zatytułowanej „Dobre praktyki współpracy centrów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami”, swoje wystąpienia zaprezentowali Panowie: Łukasz Rut – Dyrektor ds. Promocji i Rozwoju w Parku Technologicznym w Nowej Soli oraz dr inż. Tomasz Szatkiewicz – pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Ostatnia sesja pn. „Prezentacja Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy PWSZ w Wałczu” przeznaczona była na prezentacje przedstawicieli firm, dostarczających wyposażenie do Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Następnie wszyscy biorący udział w seminarium przenieśli się do pomieszczeń Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, gdzie nastąpiły pokazy możliwości zakupionego sprzętu. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami firm: Sandvik, jednego z największych producentów narzędzi do obróbki skrawaniem, ITA – dystrybutorem sprzętu pomiarowego oraz Air Products, dostawcą gazów technicznych, w tym gazów do spawania. Jedną z atrakcji pokazów była możliwość samodzielnego spawania pod okiem instruktora, z którego skorzystał miedzy innymi Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz. Najważniejszą korzyścią z seminarium, była jednak możliwość zapoznania się przez okolicznych przedsiębiorców z ofertą Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz nawiązanie kontaktów z firmami, które mogą pomóc w ich dalszym rozwoju.

Seminarium dofinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

„Sport, turystyka i rekreacja Osób Niepełnosprawnych i Seniorów – wyzwania współczesności” – 18-19 czerwca 2015 r.

W dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, odbyło się I Międzynarodowe Forum Sportu, w ramach którego zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Sport, turystyka i rekreacja – wyzwania współczesności”;
 2. „Forum Sportu Osób Niepełnosprawnych”;
 3. Konferencja nt. „Aktywność fizyczna osób starszych”.

Forum zostało zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Patronat honorowy nad Forum objęła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w obszarze wyzwań dla sportu, rekreacji i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w życiu osób niepełnosprawnych i seniorów.

W ramach tych przedsięwzięć odbyły się m.in.: spartakiada osób niepełnosprawnych, spartakiada seniorów, warsztaty praktyczne oraz panele z udziałem ekspertów dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Wydarzenia te skupiły ponad 360 uczestników, w tym grupę blisko 200 osób niepełnosprawnych reprezentujących kilkanaście instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz 150 seniorów reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku i organizacje seniorskie z całej Polski. Uczestnicy Forum spotkali się z olimpijczykami, paraolimpijczykami oraz kadrą trenerską m.in. z dr Markiem Kolbowiczem, Renatą Chilewską, Krzysztofem Głombowiczem, dr Krzysztofem Krupeckim oraz Tomaszem Bartosikiem. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły uczestnikom występy artystyczne osób niepełnosprawnych.

Powyższe wydarzenia finansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie i Fundacji na Rzecz PWSZ w Wałczu.

W ciągu dwóch dni obrad konferencyjnych zaprezentowano 29 wystąpień zrealizowanych w 5 sesjach o następującej tematyce:

 • rola władzy w kreowaniu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych,
 • sport, turystyka i rekreacja jako czynniki przewagi konkurencyjnej w regionie,
 • sport nie tylko w teorii.

Wyróżnieniem dla nas był fakt, iż gościliśmy na naszej Konferencji Rektorów zaprzyjaźnionych uczelni: Przewodniczącego KRePSZ, a zarazem Rektora PWSZ w Gnieźnie – prof. zw. dr hab. Józefa Garbarczyka, Rektora PWSZ w Tarnowie – prof. zw. dr hab. Stanisława Komornickiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  prof. dr hab. Waldemara Moskę oraz wybitnych pracowników naukowych z ośrodków akademickich z Krakowa, Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Konina, Koszalina i Legnicy

W Konferencji naukowej wzięło udział około 70 osób z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele samorządów i instytucji państwowych. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska, Dyrektor Wydziału Turystki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Damian Greś, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Andrzej Kowalczyk, Burmistrz Miasta Fastów (Ukraina) – Mychajło Netiażuk oraz Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski.

Publikacja artykułów

Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim: dwumiesięczniku Handel Wewnętrzny  nr 6/2016 (7 pkt. Lista B) lub miesięczniku Marketing i Rynek  nr 11/2015 (6 pkt. Lista B).

Publikacja artykułów w czasopiśmie Marketing i Rynek nastąpi w wersji elektronicznej w postaci płyty CD dołączonej do całego nakładu numeru 11/2015.

Warunkiem publikacji jest ponadto spełnienie wymogów redakcyjnych oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty.

O wyborze czasopisma, w pierwszej kolejności decyduje Autor, a następnie brane będą pod uwagę uzyskane recenzje i decyzja kolegium redakcyjnego.

„Wyzwania współczesnego sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich Euroregionu Pomerania” – 14-15 maja 2015 r.

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja  ?Wyzwania współczesnego sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich Euroregionu Pomerania?, w ramach Projektu Interreg IVA,  która została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu. Patronat honorowy nad Konferencją objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego dr Jarosław Rzepa. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.:

 • współpracy transgranicznej w obszarze sportu, turystyki i rekreacji,
 • roli władz samorządowych w kształtowaniu kierunków rozwoju sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich,
 • tendencji i uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich,
 • klubów sportowych i innych zorganizowanych form realizacji zadań w obszarze sportu i ich znaczenia w rozwoju obszarów wiejskich,
 • lokalnych grup działania i ich roli w aktywizacji środowiska wiejskiego w obszarze sportu, turystyki i rekreacji

Podczas Konferencji ukazano praktyczne spojrzenie z perspektywy dysponenta środków, kierunki działań traktowanych priorytetowo, w tym ukazanie narzędzi, jakimi dysponuje samorząd województwa, samorządy lokalne oraz podkreślano rolę środków Unii Europejskiej przeznaczonych na zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionów z terenu Niemiec i Polski. Wskazywano na istotną rolę regionalnych organizacji turystycznych, oddolnych inicjatyw oraz tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju zarówno produktów turystycznych jak i infrastruktury. Centralnym elementem Konferencji była współpraca i tworzenie transgranicznego planu działania dla wspólnego rozwoju sportu, turystyki i rekreacji po stronie polskiej i niemieckiej. Niemieccy partnerzy podzielili się swoimi doświadczeniami, wskazując rolę rozwoju sportu i turystyki, jako czynnika stymulującego tworzenie nowych miejsc pracy.

Nie zabrakło nawiązań do zaawansowanych technologii i możliwości promocji obszarów wiejskich z wykorzystaniem Internetu oraz dedykowanego oprogramowania dla urządzeń mobilnych.

W ramach tych przedsięwzięć odbyły się m.in.: spartakiada osób niepełnosprawnych, spartakiada seniorów, warsztaty praktyczne oraz panele z udziałem ekspertów dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Podkreślono rolę PWSZ w Wałczu, która włącza się w tego typu przedsięwzięcia, projekty, starając dostosować ofertę edukacyjną i inne działania, do oczekiwań i potrzeb lokalnych społeczności. Przykładem może być działanie PWSZ w Wałczu, mające na celu aktywizowanie młodzieży,  również wiejskiej np. w pracach wolontariatu, który swoim zakresem obejmuje m.in. zabezpieczanie imprez sportowych rangi europejskiej i światowej np. Liga Światowa i Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej.

W Konferencji wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – dr Jarosław Rzepa, Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Artur Przybylski, Starostwa Wałecki – Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – dr inż. Jaromir Palusiński, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Lokalnych Grup Działania „Lider Pojezierza” i „Partnerstwo Drawy”, Prezes Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – Janusz Bartczak oraz goście z Niemiec na czele z dyrektorem Biura Rozwoju Regionalnego i Projektów Pinnow z Niemiec – Martinem Crull.