Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Konferencja 2012

„Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu”- 31 maja – 1 czerwca 2012 r.

W konferencji „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu” wzięło udział 124 uczestników z 28 ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz świata biznesu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in.  prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski z Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Piotr Godlewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. zw. dr hab. Leon Dorozik, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a także goście z zaprzyjaźnionej uczelni z Niemiec, a mianowicie: prof. dr Armin Thoma oraz prof. dr Viktoria Enzenhofer z Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.  Głos w konferencji zabrali także: Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Piotr Marszałek, Dyrektor COS w Warszawie, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Jolanta Wegner. Dyskutowano na temat roli władz centralnych i lokalnych we wspieraniu i kreowaniu przedsiębiorczości oraz kształtowania świadomości i postaw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także podkreślano znaczenie innowacyjności i technologii informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie zabrakło również rozważań na temat sportu jako katalizatora przedsiębiorczości. Istotne miejsce w obradach zajęli przedstawiciele Klastra Metalowego „Metalika”, którzy podkreślali istotną rolę współpracy i konsolidacji działań konkurencyjnych przedsiębiorstw dla uzyskania synergicznych efektów w branży oraz łączenia sił i środków niezbędnych do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Swój głos w konferencji mieli także studenci, którzy wskazali jak działają na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.