Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Konferencja 2011

„Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu” – 7-9 czerwca 2011 r.

Konferencja „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu” miała wymiar międzynarodowy, ponieważ poza PWSZ, organizatorem było Volleyball Club Angermünder Bildungswerk e.V. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Udział w konferencji wzięło kilkudziesięciu pracowników naukowych z uczelni z całego kraju oraz goście z Niemiec ? łącznie ponad 60 osób. Głównym celem konferencji, była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących rozwoju sportu i rekreacji oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Podkreślano istotną rolę sportu i rekreacji we współczesnym świecie, konieczność podejścia strategicznego w zarządzaniu sportem i rekreacją jak również zaznaczano jego wymiar gospodarczy, demograficzny i społeczny. Wskazano, iż każdy region  posiada własne, unikatowe kompetencje oraz możliwości organizacyjne, finansowe i społeczne do kształtowania polityki w zakresie sportu i rekreacji. Konferencja ograniczyła się nie tylko do omawiania sportu i rekreacji jako szansy rozwoju regionu. Uczestnicy zwiedzili także dwa najstarsze zabytki ulokowane na Pojezierzu Wałeckim: Zamek Wedlów – Tuczyńskich oraz Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie jak też mieli możliwość pływania kajakami po naszym jeziorze oraz oglądania ścieżek rowerowych znajdujących się w naszym regionie. Nie zabrakło także spotkania z olimpijczykami z Pekinu, wioślarską czwórką: Michałem Jelińskim, Markiem Kolbowiczem, Adamem Korol i Konradem Wasilewskim.