Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Konferencja 2010

„Nauka szansą rozwoju regionu” – 8-9 czerwca 2010 r.

Pierwsza z cyklu konferencja pod hasłem „Nauka szansą rozwoju regionu” zgromadziła blisko 70 uczestników z 11 ośrodków akademickich w Polsce, a także przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko i rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński, a w Radzie Programowej znaleźli się m.in. rektor PWSZ w Wałczu prof. Jolanta Witek,  jej poprzednik prof. Ignacy Dziedziczak, była minister finansów, a obecnie kierownik Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Teresa Lubińska, starosta Bogdan Wankiewicz, burmistrz Zdzisław Tuderek, wiceburmistrz Jolanta Wegner oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, związanych z rolą nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy samorząd – biznes – nauka w przyśpieszeniu rozwoju regionalnego. W referatach i dyskusjach omawiano m.in. rolę samorządów w rozwoju szkolnictwa wyższego, PWSZ a rozwój społeczności lokalnych, problemy budowy społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczość absolwentów szkół średnich i wyższych, finansowanie szkolnictwa z Funduszy Europejskich czy współpracę samorządów i szkół w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.