Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Konferencja 2014

„Innowacyjność szansą rozwoju regionu” – 5/6 czerwca 2014 r.

W roku jubileuszu 10-lecia istnienia naszej Uczelni odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której myślą przewodnią była innowacyjność, rozumiana jako czynnik towarzyszący nam w wielu aspektach obecnego funkcjonowania w mikro i makro skali. Istotnym elementem okazał się panel, w którym licznie reprezentowani przedstawiciele samorządu terytorialnego dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania przedsięwzięć innowacyjnych. Praktyczne ujęcie zostało zestawione z pewnymi modelami teoretycznymi prezentowanymi przez wybitnych naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na zakończenie pierwszego dnia praktyczne podejście do innowacyjności zaprezentowali przedstawiciele Akademii Umiejętności Simply Perfect przy Philips Lighting Poland S.A. W drugim dniu panele tematycznie odnosiły się do relacji występujących pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym w kreowaniu innowacji oraz pokonywaniu występujących barier. Elementem towarzyszącym konferencji były warsztaty nt. „Praktyczne korzystanie z innowacyjnej aplikacji kreatora studiów przypadku w nauczaniu akademickim”.