Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

pwsz.eu

  /  Aktualnosci   /  Komunikat – opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Komunikat – opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Drodzy Studenci,
w związku z pytaniami, odnośnie obniżenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych, związanych z zawieszeniem zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, informuję, że kształcenie prowadzone w formie zdalnej ma zapewnić uzyskanie przez studenta takich samych efektów uczenia się jak kształcenie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia. Realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji wymaga nie mniejszego nakładu pracy, niż realizacja w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia.
W związku z brakiem obecnie podstaw do obniżenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych, mając na względzie trudną i dynamicznie rozwijającą się sytuację w naszym kraju, studenci studiów niestacjonarnych mogą składać wnioski o odroczenie opłat za studia. Wnioski należy składać drogą mailową do Działu Kwestury i przesyłać na adres: beata.kowalewska@pwsz.eu
Pragnę również przypomnieć, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą składać wnioski o przyznanie zapomogi z Funduszu Stypendialnego.

Post a Comment