Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Kompetencje rynkowe dla studentów

  /  Kompetencje rynkowe dla studentów
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu:
„Kompetencje rynkowe dla studentów”
Nr projektu:
WND-POWR.03.01.00-00-O023/19-01

Wartość projektu: 1 213 212,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 143 052,00 zł
Wkład UE: 1 022 495,07
Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.10.2023

CEL GŁÓWNY
podniesienie jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu poprzez dostosowanie programu nauczania na kierunkach:

 • Informatyka w Biznesie i Administracji
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Administracja

oraz uzyskanie przez 245 studentów tychże kierunków 2 kompetencji zgodnych z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu, w tym: zawodowe w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji

Działania:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • podniesienie kompetencji studentów poprzez wizyty studyjne u pracodawców oraz przeprowadzenie zajęć według nowej siatki przez przedsiębiorców,
 • uzyskanie kwalifikacji przez studentów wyniku ich udziału w szkoleniach zakończonych egzaminem zewnętrznym – kwalifikacje zgodne ze studiowanym kierunkiem,
 • podniesienie zdolności PWSZ w Wałczu do prowadzenia zajęć zgodnych z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, dzięki wyposażeniu pracowni CISCO oraz zakupieniu wyposażenia do sal wykładowych,
 • co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia u pracodawcy z sektora usług dla biznesu

Zadania:
Zadanie 1 Opracowanie programów nauczania i przeprowadzenie zajęć
Zadanie 2 Akademia CISCO
Zadanie 3 Szkolenie ISO
Zadanie 4 Szkolenie Młody przedsiębiorca
Zadanie 5 Wizyty studyjne

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią studenci PWSZ w Wałczu – 245 os. – 129K, 116M.

Warunki formalne przyjęcia do projektu:

 • status studenta PWSZ w Wałczu – studia stacjonarne lub niestacjonarne – I lub II rok studiów na jednym z poniższych kierunków:
  Informatyka w Biznesie i Administracji – zarezerwowane 45 miejsc(12K+33M)
  Zarządzanie i inżynieria produkcji: zarezerwowane 37 miejsc (7K+30M)
  Zarządzanie – zarezerwowane 102 miejsca(57K+45M)
  Administracja – zarezerwowane 62 miejsca (53K+9M)
  Kryteria preferowane (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji):
 • kobieta 5 pkt.
 • osoba z niepełnosprawnością 5 pkt.

Rezultaty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w wyniku udział w szkoleniu – 220 osób (116,00 K; 104,00M)
Liczba osób, które podniosły kompetencje w wyniku wizyt studyjnych – – 220 osób (116,00 K; 104,00M)
Odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem EFS, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 50%
Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia 30%

 

FAQ dla projektu:

https://pwsz.eu/wp-content/uploads/2021/03/faq-dla-projektu.docx

 

 

Dokumenty do pobrania: 

Deklaracja udziału w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik 8