Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Inżynieria Przemysłu 4.0

  /  Kierunek Inżynieria Przemysłu 4.0

STUDIA INŻYNIERSKIE

SPECJALNOŚCI:

  • Zrobotyzowane systemy produkcyjne
  • Inżynierskie techniki komputerowe
  • Mechanik lotniczy

CHARAKTERYSTYKA

Współcześnie na całym świecie odbywa się niebywała zmiana w zakresie działań wytwórczych, gdzie pracę ludzi w pełni przejmują roboty. Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się z urządzeniami technicznymi. Dzieje się to za sprawą przełomowych wynalazków techniki oraz informatyki. W przemyśle ta „przełomowość” określana jest nawet jako czwarta rewolucja.

Przemysł 4.0 budzi coraz większe zainteresowanie pracowników wyższego i niższego szczebla polskich zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa zaczynają stosować nowoczesne technologie komunikacji i przetwarzania danych oraz sterowania i monitoringu, które pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji. Zmiany w organizacji produkcji, związane z wprowadzaniem technologii 4.0 powodują zmiany w zakresie wykształcenia i umiejętności.

Studenci w ramach 3,5 letnich studiów zawodowych na tym kierunku uzyskają wiedzę i umiejętności operacyjne, dotyczące najnowszych technik informatycznych, komputerowych i produkcyjnych stosowanych w unowocześniającym się przemyśle. Poznają: metody projektowania produktów i zarządzania cyklem życia produktu, tworzenia koncepcji procesów produkcji i dokumentacji wirtualnej, drukowania modeli 3D, ich badań symulacyjnych, laboratoryjnych i przemysłowych, wirtualnej dokumentacji produkcyjnej, wytworzenia produktu w wirtualnym środowisku produkcyjnym, sprawdzenia jego poprawności, przejścia z wirtualnego środowiska produkcyjnego do środowiska realnego, opracowania wspomaganej programowo i komputerowo dokumentacji produkcyjnej i montażowej, logistyki magazynowej i transportu, sprzedaży, aż do sterowania recyklingiem. Absolwenci kierunku to inżynierowie, specjaliści od działań operacyjnych w zakresie wprowadzania algorytmów opartych o big data i sztucznej inteligencji do fabryk przyszłości.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

  • kierownik produkcji
  • specjalista ds. systemów zarządzania
  • specjalista ds. automatyki przemysłowej
  • specjalista ds. robotyki
  • specjalista ds. systemów zarządzania jakością
  • specjalista ds. serwisowania maszyn i urządzeń produkcyjnych