Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kontakt ERASMUS+

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 10:00 - 13:00

Wtorek: 10:00 - 13:00

Środa: 10:00 - 13:00

Czwartek: 10:00 - 13:00

Piątek: 10:00 - 13:00

BWM to uczelniana jednostka organizacyjna – zajmuje się implementacją i organizacją europejskiej i międzynarodowej mobilności. W szczególności BWM organizuje całokształt mobilności od pozyskiwania i rekomendowania partnerów zagranicznych, rekrutacji i kwalifikacji beneficjentów, organizacji ich pobytu, prowadzenia dokumentacji, rozliczania działalności

Skład Biura Współpracy Międzynarodowej to:

Uczelniany Koordynator Programów Międzynarodowych w Uczelni

inż. Kamil Woźny

Zadania:

 • nadzorowanie wykonywania zadań przez podległe osoby funkcyjne;
 • organizowanie systemu informowania społeczności akademickiej (studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, władz) o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+;
 • prowadzenie korespondencji z uczelniami partnerskimi, Narodową Agencją, Komisją Europejską, potencjalnymi partnerami, indywidualnymi Uczestnikami, itp.;
 • opracowywanie i przekazywanie dokumentów dotyczących realizacji programu, m.in. wniosków o fundusze, ankiet tematycznych, sprawozdań, dokumentacji indywidualnych uczestników, umów międzyinstytucjonalnych itp.;
 • udział w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i warsztatach; udział w wizytach monitoringowych, audytach itp.;
 • udział w pracach monitorująco-kontrolnych, wynikających z nadania Karty Uczelni Erasmus+ oraz wynikających z porozumień i umów oceniających funkcjonowanie programu.

Starszy Asystent Koordynatora 

mgr Mateusz Bonin

Zadania:

 • przygotowanie, prowadzenie i archiwizację dokumentacji (dokumenty zatwierdzane przez władze, umowy z partnerami, umowy i inne akta z NA i KE, dokumentacja uczestników);
 • przygotowywanie i kierowanie przepływem dokumentów;
 • organizacja rekrutacji i kwalifikacji oraz przygotowanie Uczestników do wyjazdu;
 • organizacja dni orientacyjnych, innych wydarzeń i spotkań dla Uczestników przybywających zagranicznych – podopiecznych BWM, we współpracy z organizacjami studenckimi, w szczególności z Samorządem Studenckim PWSZ;
 • udzielanie pomocy językowej Uczestnikom;
 • udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych;
 • wprowadzanie danych do informatycznych narzędzi sprawozdawczych, monitorujących i organzacyjnych (Mobility Tool, OLS, itp.).

Mentorzy / Mentors

Nauczyciele akademiccy/ pracownicy Uczelni przydzielani indywidualnie.

Zadania: opieka nad goszczonymi studentami/ pracownikami

Opiekunowie / Buddies

Studenci Uczelni przydzielani indywidualnie.

Zadania: pomoc studentom goszczonym

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS

Studia I stopnia licencjackie

Pedagogika – dr Magdalena Huber

Wychowanie Fizyczne – dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Administracja – dr Adam Sokołowski

Finanse i Rachunkowość – mgr Agnieszka Astapczyk

Bezpieczeństwo – dr Piotr Kaczmarek

Studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Monika Forysiewicz

Informatyka – mgr Katarzyna Wojtkowiak

Inżynieria Przemysłu 4.0 – dr inż. Piotr Małek

Studia II stopnia magisterskie

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Pedagogika – mgr Barbara Komorowska

Zadania: ewaluacja indywidualnych porozumień o programach (LA), decydowanie o kursach-zamiennikach i uznawaniu ECTS