Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Erasmus+

  /  Erasmus+

 

PROGRAM ERASMUS PLUS W ANS W WAŁCZU

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu otrzymała Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższych (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027 o numerze 101012968. Wcześniej Uczelnia otrzymała kartę Erasmusa o numerze 232987-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE na lata 2014-2021, a także Kartę Erasmusa na lata 2007 – 2013 o numerze 232987. W roku 2013 przyznano Kartę rozszerzoną o praktyki studenckie o numerze 232987-IC-1-2013-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Karta Uczelni Erasmusa upoważnia ANS w Wałczu do udziału w następujących komponentach:

  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS – Student Mobility – Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP – Student Mobility – Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA – StaffTeaching Assignments ;
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT – Staff Training);
  • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OS – Organisational Support);

Karta Erasmusa 2021-2027_EN


Karta Erasmusa 2014-2020_PL

Karta Erasmusa 2014-2020_EN


ERASMUS+ W PIGUŁCE (źródło: erasmusplus.org.pl)

Kontakt:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz

Tel. 67 259 09 70

E-mail: erasmus@answalcz.pl