Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Biuro Osób Niepełnosprawnych

  /  Biuro Osób Niepełnosprawnych

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami

Pragniemy poinformować, że z dniem 1.02.2021 zostało utworzone na naszej uczelni Biuro Osób Niepełnosprawnych. Biuro powstało w ramach realizowanego projektu pn.: „Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapraszamy studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności do współpracy i korzystania z naszych usług.

W obszarze naszej działalności będą następujące zadania:

 • pomoc doraźna w zakresie rozwiązania problemów niepełnosprawnych studentów;
 • zapewnienie w miarę możliwości dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością;
 • udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami z niepełnosprawnością;
 • współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • pomoc w organizacji obozów letnich i zimowych;
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań;
 • wprowadzenie do programu studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami i m.in. wprowadzenie do programu studiów na wszystkich kierunkach studiów przedmiotu obejmującego zagadnienia związane z równością szans i niedyskryminacją oraz zmiany w sylabusach przedmiotów w zakresie równości szans i niedyskryminacji;
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u min. 90% pracowników spośród 64 osób.
Pracownik Biura Osób Niepełnosprawnych

mgr Hanna Magnuska

tel. 67 259 09 73

e-mail: hanna.magnuska@answalcz.pl

Serdecznie zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek 11:00 – 14:30

Wtorek 11:00 – 14:30

Środa 7:30 – 11:00

Czwartek 11:00 – 14:30

Piątek 11:00 – 14:30


POMOC PSYCHOLOGICZNA

Od 1 marca w ramach projektu pn.: „Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” istnieje możliwość indywidualnego (nieodpłatnego) wsparcia psychologa dla wszystkich studentów i pracowników ANS w Wałczu.

Istnieje możliwość konsultacji psychologicznej online lub stacjonarnie. Są dwie drogi umówienia spotkania:

 • bezpośrednio z Panią Psycholog Romualdą Kosmatką, nr telefonu 603 964 737 lub kosrpil@wp.pl,
  lub
 • przez pracownika Biura Osób Niepełnosprawnych w godzinach pracy biura (tel. 67 259 09 73):

Poniedziałek 13:30 – 17:00

Wtorek 11:30 – 15:00

Środa 7:30 – 11:00

Czwartek 11:30 – 15:00

Piątek 12:00 – 15:30

Zapraszamy do korzystania z usług wsparcia psychologicznego. Zapewniamy profesjonalne podejście i pełną anonimowość.

Dyżur psychologa_sierpień_2022

Dyżur psychologa_lipiec_2022

Dyżur psychologa_czerwiec_2022

Dyżur psychologa_kwiecień_2022

Dyżur psychologa_marzec_2022

Dyżur psychologa_luty_2022

Dyżur psychologa_styczeń_2022

Dyżur psychologa_grudzień_2021

Dyżur psychologa_listopad_2021

Dyżur psychologa_październik_2021

Dyżur psychologa_wrzesień_2021

Dyżur psychologa_sierpień_2021

Dyżur psychologa_lipiec 2021

Dyżur psychologa_czerwiec 2021

Dyżur psychologa_maj 2021

Dyżur psychologa_marzec_kwiecień 2021

 


AKTYWNY SAMORZĄD

Zapraszamy osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego ze środków PFRON.

Wnioski z modułu II można składać w formie elektronicznej:

 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. (dot. roku akademickiego 2020/2021)
 • do 10 października 2021 r. (dot. roku akademickiego 2021/2022)

Wszelkie potrzebne informacje dostępne są TUTAJ.

 


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Funkcję pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych pełni Pan dr Tomasz Knepka

Kontakt: dr Tomasz Knepka

ul. Wojska Polskiego 99

78-600 Wałcz

tel. 696689177

e-mail: tomasz.knepka@answalcz.pl


Twoja Nowa Praca- Program Absolwent

Jeżeli jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyłeś studnia nie później niż 60 miesiący temu;
 • masz lekki, umiarkowany,  znaczny stopień niepełnosprawności.

W takim razie „TWOJA NOWA PRACA” – Program Absolwent jest projektem dedykowanym specjalnie dla Ciebie.

 

Sprawdź więcej szczegółów na stronie:

http://www.tnm.org.pl/?absolwent

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

lub pod numerem telefonu:  71 734 57 73.