Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Zamówienie publiczne

Tytuł Data publikacji
Zakup komory hiperbarycznej na potrzeby wyposażenia Sali Fizjologii
Minął termin składania ofert
2023-10-03 14:30:00
zakup sprzętu na potrzeby wyposażenia Sali Anatomii i Fizjologii
Minął termin składania ofert
2023-10-03 14:30:00
Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie dróg
Termin składania ofert: 2023-10-17 12:00
2023-10-02 22:04:14
Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie dróg
Minął termin składania ofert
2023-08-21 22:27:21
Rozbudowa monitoringu
Minął termin składania ofert
2023-06-15 14:00:00
Dostawa sprzętu sieciowego i multimedialnego
Minął termin składania ofert
2023-04-24 11:16:02
Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku garażowego
Minął termin składania ofert
2023-04-16 14:38:29
Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń nr 305, 306 i 311 w budynku nr 4 zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu
Minął termin składania ofert
2022-12-19 15:15:00
Roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg wewnętrznych na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu
Minął termin składania ofert
2022-12-18 10:43:15
Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń w budynkach nr 3 i 4 zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 99
Minął termin składania ofert
2022-11-15 14:00:00
Wyposażenie hali sportowej
Minął termin składania ofert
2022-07-21 15:00:00
Dostawa jednego fabrycznie nowego wózka widłowego o napędzie spalinowym
Minął termin składania ofert
2022-07-21 15:00:00
Zakup wyposażenia hali sportowej – szafki ubraniowe „CANIS”
Minął termin składania ofert
2022-07-19 15:25:00
Zakup wyposażenia laboratorium gier, grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz technologii VR część III.
Minął termin składania ofert
2022-06-30 15:25:00
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej (III postępowanie)
Minął termin składania ofert
2022-06-24 14:17:13
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej
Minął termin składania ofert
2022-06-08 11:43:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania terenu przy Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu - budowa chodników i ciągów pieszych, renowacja nawierzchni parkingu wraz oświetleniem oraz remont odcinka drogi wewnętrznej
Minął termin składania ofert
2022-06-07 15:20:00
Zakup wyposażenia laboratorium gier, grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz technologii VR część II.
Minął termin składania ofert
2022-06-07 15:00:00
Zakup wyposażenia laboratorium gier, grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz technologii VR część I.
Minął termin składania ofert
2022-06-07 15:00:00
Montaż klimatyzacji
Minął termin składania ofert
2022-05-27 15:48:33
Roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej.
Minął termin składania ofert
2022-05-20 18:35:53
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania terenu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu - budowa chodników i ciągów pieszych , renowacja nawierzchni parkingu ...
Minął termin składania ofert
2022-03-31 10:11:15
Dostawa tokarki CNC
Minął termin składania ofert
2021-12-20 19:33:04
Dostawa wyposażenia laboratorium zabezpieczenia przetwarzania danych oraz tokarki CNC
Minął termin składania ofert
2021-12-09 19:24:51
Usługi szkoleniowe (audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 i młody przedsiębiorca)
Minął termin składania ofert
2021-06-27 16:46:20
Instalacja systemu wspomagania słuchu w auli (pętli indukcyjnej) w ramach projektu pn.: "Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami"
Minął termin składania ofert
2021-05-19 20:30:35
Modernizacja dźwigu hydraulicznego w ramach projektu pn.: "Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami"
Minął termin składania ofert
2021-05-19 20:05:05
Dostawa urządzeń komputerowych, programów komputerowych, projektorów i kamer cyfrowych
Minął termin składania ofert
2021-04-28 15:21:20
Dostawa mebli obejmująca ich rozmieszczenie i instalację (montaż)
Minął termin składania ofert
2021-04-14 09:50:39
Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego
Minął termin składania ofert
2021-03-18 18:50:15
usługi szkoleniowe (akademia CISCO, audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, młody przedsiębiorca)
Minął termin składania ofert
2021-03-12 15:28:48
Wykonanie chodnika II etap
Minął termin składania ofert
2021-01-19 10:58:15
Modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej
Minął termin składania ofert
2020-12-22 20:53:34
Modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej
Minął termin składania ofert
2020-12-02 21:03:30
Dostawa urządzeń IT
Minął termin składania ofert
2020-11-30 11:31:58
Wyposażenie sali informatycznej
Minął termin składania ofert
2020-10-15 12:51:01
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na budynek dydaktyczny (etap II)
Minął termin składania ofert
2020-08-07 10:55:28
Dostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych
Minął termin składania ofert
2020-07-10 15:16:57
Kamera termowizyjna
Minął termin składania ofert
2019-08-28 14:06:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9
Minął termin składania ofert
2019-07-25 16:15:25
Zestaw do ćwiczeń z czujnikiem wizyjnym
Minął termin składania ofert
2019-07-18 15:04:16
Maszyna wytrzymałościowa
Minął termin składania ofert
2019-07-12 14:40:20
Młot udarnościowy Charpy
Minął termin składania ofert
2019-07-12 14:38:50
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego, sieci informatycznej oraz oprogramowania dla PWSZ w Wałczu
Minął termin składania ofert
2019-05-23 15:50:27
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne
Minął termin składania ofert
2019-04-18 19:57:08
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla PWSZ w Wałczu
Minął termin składania ofert
2018-10-26 12:59:23
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla PWSZ w Wałczu
Minął termin składania ofert
2018-10-05 15:00:08
Router z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa sieci (UTM)
Minął termin składania ofert
2018-05-14 15:14:57
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
Minął termin składania ofert
2018-04-26 14:20:14
Wykonanie studium wykonalności
Minął termin składania ofert
2018-04-26 14:17:08
Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
Minął termin składania ofert
2018-04-20 09:19:19
Inwentaryzacja przewodów kominowych
Minął termin składania ofert
2018-04-18 15:20:16
Zakup i dostawa materiałów biurowych i papierniczych do PWSZ w Wałczu w 2018
Minął termin składania ofert
2017-12-04 15:01:28
Badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok
Minął termin składania ofert
2017-11-14 12:44:13
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu do wymagań przepisów ppoż.
Minął termin składania ofert
2017-08-23 12:55:28
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości III
Minął termin składania ofert
2017-07-27 09:11:13
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego
Minął termin składania ofert
2017-07-21 17:22:53
System ewidencji zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID HF
Minął termin składania ofert
2017-07-19 08:46:26
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości II
Minął termin składania ofert
2017-07-13 07:50:17
Dostawa wyposażenia do laboratorium badań chropowatości
Minął termin składania ofert
2017-06-27 13:14:21
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
Minął termin składania ofert
2017-06-14 13:27:00
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
Minął termin składania ofert
2017-05-25 14:34:34
Roboty budowlane polegające na remoncie budynków zamawiającego
Minął termin składania ofert
2017-05-22 22:07:28
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie remontu pomieszczeń dydaktycznych w budynku PWSZ w Wałczu przy ul. Bydgosokiej 50
Minął termin składania ofert
2017-02-01 08:50:20
Wykonanie systemu telewizji dozorowej CCTV IP
Minął termin składania ofert
2016-12-20 15:42:51
Usługa dzierżawy wirtualnych zasobów - 330 godzin miesięcznie
Minął termin składania ofert
2016-12-09 12:18:27
Komputer, monitor, skaner i program dla stanowiska komputerowego dla osób niepełnosprawnych - czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową
Minął termin składania ofert
2016-12-09 11:58:30
Dostosowanie budynku nr 4 do wymagań przepisów p. poż.
Minął termin składania ofert
2016-12-07 14:46:51
Zakup i dostawa artykułów niezbędnych do utrzymania czystości w budynkach PWSZ w Wałczu w 2017 roku
Minął termin składania ofert
2016-12-07 14:19:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
22 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Wojtkowiak

Data publikacji:
22 lis 2016, godz. 08:24

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
20 maj 2022, godz. 15:40