Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ochrony przeciwpożarowej

  /  Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ochrony przeciwpożarowej
Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 33
Liczba godzin: 218
Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych chcący poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Korzyści studiowania

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą miały charakter zarządczy, ekonomiczny oraz społeczny, absolwenci uzyskają tytuł pozwalający na zajmowanie nowych i dotychczasowych stanowisk pracy jako pracownicy służb bhp. Nabędą niezbędną wiedzę do prowadzenia szeroko pojętych usług z zakresu BHP, zostaną wyposażeni w kompetencje przydatne szczególnie w szkołach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach. Poszerzą umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i ergonomii pracy.
Absolwenci uzyskają również wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy.

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 50 zł
Opłata jednorazowa: 3200 zł – całość
Wysokość rat w systemie 2-ratalnym: 1700 zł
Wysokość rat w systemie 10-ratalnym: 360 zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.
Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.