Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

  /  Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie

Studia o specjalności Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez automatyzację produkcji jak również kontrolę na każdym etapie wytwarzania. Studenci mają możliwość zapoznać się z podstawami projektowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych oraz planowaniem i sterowaniem produkcją z zastosowaniem systemów komputerowych.
Pozwoli im to w przyszłości na umiejętne modelowanie złożonych procesów produkcyjnych z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Absolwenci specjalności potrafią dokonywać krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska i procesy oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także kreatywnego myślenia oraz krytycznego podejścia do organizacji systemów produkcyjnych.
Studenci specjalności będą mieli dostęp do nowoczesnego parku maszynowego, co umożliwi im nabycie wiedzy tematycznej połączonej z praktyką.
Kwalifikacje zdobyte podczas studiowania na profilu dyplomowania Automatyka i diagnostyka w spawalnictwie dają możliwość przygotowania przyszłych absolwentów do pracy w zakładach produkcyjnych na stanowiskach działów: konstrukcyjnych, technologicznych, a przede wszystkim związanych z zakładową kontrolą produkcji oraz realizacji i wdrażania prac badawczych i rozwojowych w dotyczących innowacji technicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Maszyny i urządzenia, zrobotyzowanymi systemami produkcji
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji
  • Metody badań spoin
  • Fabryka, stosowane technologie
  • Materiały stosowane w spawalnictwie
  • Badania wizualne złączy VT