Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

Kierunek Pedagogika z grupą przedmiotów w zakresie doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu skupia się na dostarczeniu studentom wiedzy i kompetencji umożliwiających realizację procesu doradztwa zawodowego i personalnego, a także wykorzystania tego w praktycznym działaniu stosując narzędzia coachingowe. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne oraz grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania rynku pracy, stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej, organizowania i prowadzenia zawodowego oraz zarządzania karierą. Przedmioty specjalnościowe:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Prawo pracy w Polsce i UE
 • Kierunki poradnictwa zawodowego
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Pedagogika i psychologia pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego
 • Metodyka poradnictwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Coaching zawodowy
 • Praca z klientem
 • Zarządzanie karierą
 • Warsztat pracy coacha

Absolwent Pedagogiki z grupą przedmiotów w zakresie doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu może podjąć pracę:

 • w szkołach jako szkolny doradca zawodowy;
 • w administracji samorządowej;
 • w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy;
 • w agencjach pośrednictwa pracy;
 • w centrach informacji i planowania kariery zawodowej;
 • w organizacjach pracodawców;
 • w działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych;
 • w niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.