Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Nauczycielska z trenerem personalnym

Wybierając specjalność nauczycielską z trenerem personalnym, absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz w fitness klubach, siłowniach i miejscach odnowy biologicznej.

Oprócz wiedzy i umiejętności pozwalających na przeprowadzanie m.in. zajęć z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania czy nordic walking, wyposażony zostanie w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do pracy z klientem indywidualnym.

W trakcie studiów, student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych.

Absolwent doskonale będzie znał metodykę różnych form treningu, będzie potrafił dokonać pokazu ćwiczenia, korygować technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta.

W ramach zajęć studenci odbędą również praktyki w wybranych szkołach podstawowych i placówkach oświatowych, jak również w fitness klubach.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

 • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w szkołach podstawowych,
 • uprawnienia trenera personalnego

Przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Pedagogika WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Dydaktyka WF na I i II etapie edukacyjnym
 • Metody oceny wad postaw
 • Techniki relaksacyjne
 • Zdrowotne formy aktywności ruchowe
 • Fitness
 • Obóz letni
 • Żywienie człowieka
 • Trener personalny
 • Odnowa biologiczna
 • Komunikacja interpersonalna z klientem