Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Dla Instytucji

REKRUTACJA  INSTYTUCJI (ZAKŁADÓW PRACY) PRZYJMUJĄCYCH NA PILOTAŻOWE PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW PWSZ w WAŁCZU w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Wałczu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Turze III praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Wałczu . Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej.

L.p. Kierunek studiów TURA IV
Termin praktyki Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie
1 Pedagogika Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 15
2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 12
3 Informatyka w Biznesie i Administracji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 2

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu, Wojska Polskiego 99, pok. 109 do dnia 30.11.2018 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dokumenty do pobrania: