Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Dla nauczycieli

REKRUTACJA  NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację  na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunkach studiów:   Pedagogika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   W Turze III pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych . Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p. Kierunek studiów TURA IV
Termin praktyki Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie
1 Pedagogika Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 15
2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 12
3 Informatyka w Biznesie i Administracji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 2

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu, Wojska Polskiego 99, pok. 109 do dnia 30.11.2018 r.  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dokumenty do pobrania: