Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Dla Studentów

REKRUTACJA  studentów na pilotażowe praktyki zawodowe – płatne praktyki zawodowe ze stypendium do 2300,00 zł. miesięcznie !

 

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

–  TURA III  –

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rekrutację studentów z kierunków studiów: Pedagogika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka w Biznesie i Administracji do Tury III praktyk zawodowych prowadzonych w ramach  projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Turze III praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Wałczu spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów , na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej.

L.p. Kierunek studiów TURA IV
Termin praktyki Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie
1 Pedagogika Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 15
2 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 12
3 Informatyka w Biznesie i Administracji Grudzień 2018 – Kwiecień 2019 2

Wniosek o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektu, Wojska Polskiego 99, pok. 109 do dnia 30.11.2018 r.  

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Dokumenty do pobrania: