Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Cyberbezpieczeństwo

Studia na specjalności Cyberbezpieczeństwo umożliwiają nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa sieci, systemów operacyjnych, rozwiązań telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Absolwenci uzyskają wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, w aspektach technicznych oraz prawnych i organizacyjnych, co przygotuje ich do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach tej specjalności umożliwiają branie czynnego udziału w działaniach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. w tym m.in. audytem systemów, sieci i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją, analizą zagrożeń oraz incydentów w systemach informatycznych. Kadrę wykładowców wspierać będą specjaliści z 100-ego Batalionu Łączności w Wałczu.