Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Konferencja 2018

Współczesne Wyzwania Rynku Pracy

Szanowni Państwo w dniach 6-7 czerwca 2018 r. przypada czas organizacji cyklicznej X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Współczesne wyzwania rynku pracy” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałczu. Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
 
Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, wśród uczestników konferencji będziemy gościć szerokie grono uczestników – przedstawicieli ośrodków naukowych oraz praktyków gospodarczych i samorządowych z Polski i z zagranicy. 
 
Konferencja ma stanowić forum wymiany myśli ekonomiczno – społeczno –prawnej   reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem uwzględniającym:
– rolę samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnego rynku pracy; – globalne, regionalne i lokalne problemy rynku pracy; – oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na rynek pracy; – dostosowanie edukacji i kształcenia do rynku pracy; – wpływ innowacji na rynek pracy; – aspekty prawne dotyczące rynku pracy; – jakość życia w miejscu pracy (Quality of Working Life).
 
Jak widać merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom rynku pracy, zważywszy, że XXI wiek przynosi gwałtowne zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne zarówno w Polsce jak i na świecie. Pociągają one za sobą liczne konsekwencje, wśród których zauważa się erozję dotychczasowych, ugruntowanych struktur rynków pracy. Takie procesy, jak przemiany powodowane przez globalizację, postępującą serwicyzację gospodarki, nacisk na konkurencyjność oraz szybki rozwój techniki, w tym technologii informacyjnej, jak i zmiana stylu życia czy starzenie się społeczeństw stały się motorem do przekształceń rynku pracy. Proces transformacji od cywilizacji przemysłowej do informacyjnej oraz przemiany cywilizacji naukowo-technicznej powodują konieczność poszukiwania nowego modelu zdobywania wiedzy i tworzenia know-how, łączącego wysoką specjalizację z kreatywnością, który przystosowany być powinien do perspektyw pracy i zatrudnienia. 
 
Również wdrożenie licznych procesów restrukturyzacyjnych, będących funkcją zarówno konkurencyjnej, jak i ekonomicznej presji, powoduje redukcję zatrudnienia (downsizing), zlecanie wykonywania usług na zewnątrz (outsourcing) oraz powszechne stosowanie alternatywnych form zatrudnienia. Jak twierdzi Charles Handy „w nowej erze Internetu i konkurencji praca jest czymś, co się wykonuje, a nie miejscem, do którego się chodzi”. 
 
Nie wszyscy jednak posiadają zdolność łatwego przystosowania się do zmiennej sytuacji pracy. Brak stabilności pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla społeczeństw i jednostek je tworzących. Tak więc badania współczesnego rynku pracy, upowszechnianie ich wyników, zasługują na szczególną uwagę, zwłaszcza obecnie, w okresie przyśpieszonych zmian na rynkach pracy.
 
Mając na uwadze te ważkie potrzeby, zależy nam, by Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów i dyskusji toczącej się wokół tych problemów na gruncie nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Jej przedmiotem będą problemy rynku pracy podejmowane z perspektywy ich uwarunkowań, rozmiarów i konsekwencji. Ponieważ tegoroczna konferencja ma szczególny charakter, z uwagi na przypadający w tym roku Jubileusz dziesięciolecie jej organizacji, zatem z tym większą atencją zapraszamy tych wszystkich, którzy dotychczas współuczestniczyli w organizowanych przez nas konferencjach, jak i osoby, którym bliska jest problematyka tegorocznej konferencji.  Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału oraz zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród współpracowników.

W imieniu organizatorów

dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek                       dr Bogdan Wankiewicz

Przewodnicząca Rady Programowej                           Starosta Powiatu

Dokumenty do pobrania dla uczestników X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Współczesne wyzwania rynku pracy”: