Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Pracownicy administracji

BIURO REKTORA:

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Joanna Muszyńska

KANCLERZ:

mgr inż. Paweł Kominek

KWESTURA:

Starszy specjalista finansowy: 
mgr Beata Kowalewska
Starszy referent finansowy:
lic. Mariola Kłosowska
Starszy referent finansowy:
mgr Anna Kasińska

KADRY

Specjalista ds. kadr: 
mgr Monika Ławniczek

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

Specjalista ds. administracyjnych:
mgr Krzysztof Pastusiak

DZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Kierownik Działu:
mgr Ilona Malik
Specjalista ds. administracyjnych:
mgr Mateusz Bonin

PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBRONY CYWILNEJ:

mgr inż. Stanisław Sokołowski

BIURO PROREKTORA DS. KSZSTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Dorota Dygoń

DZIEKANAT

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr inż. Monika Łukojć
Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Agata Wawczak

BIURO KARIER I PRAKTYK STUDENCKICH

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Joanna Steinke

BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Hanna Magnuska

BIBLIOTEKA:

Bibliotekarz:
mgr Marlena Buderowska

ARCHIWUM:

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Joanna Tutaj

REGIONALNE CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE:

Referent Techniczny:
inż. Kamil Woźny