Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Pedagogika opiekuńcza z geragogiką

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika opiekuńcza z geragogiką jest przygotowany do profesjonalnego świadczenie usług opiekuńczych poprzez objęcie seniorów holistyczną opieka oraz uwrażliwienie na problemy powiększającej się populacji osób starszych. Studia kształtują zachowania znamionujące wysoki poziom kultury pedagogicznej absolwenta, otwartość na sprawy ludzi starszych znajdujących się w różnej sytuacji życiowej z uwagi na stan zdrowia, sytuację rodzinną, sytuację finansową i in. Kształtują też postawy życzliwości i dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, promocyjnych, aktywizujących, opiekuńczych na rzecz osób starszych, jak również umiejętności współpracy z innymi sektorami w celu systemowego rozwiązywania problemów osób starszych.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Przedmioty specjalnościowe

  • Profilaktyka społeczna
  • Gerontologia społeczna
  • Prawo opiekuńcze i rodzinne
  • Geragogika
  • Psychologia starzenia się i starości
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Metodyka pracy z rodziną