Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Absolwent kierunku Pedagogika wybierający grupę przedmiotów w zakresie pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania potrzeb i sytuacji podopiecznych oraz problemów i kwestii opiekuńczo-wychowawczych, jak też opracowywania i wdrażania programów wspomagania wychowawczego, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Integracja wiedzy pedagogicznej z obszaru pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej przygotowuje absolwenta do samodzielnego i kreatywnego wspomagania rozwoju człowieka we wszystkich fazach życia (od dzieciństwa do starości) oraz profesjonalnego działania w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie: pedagogika opiekuńcza nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych czy wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna daje uprawnienia pracy w charakterze wychowawcy w takich placówkach jak np.: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karny. Przedmioty specjalnościowe:

 • Polityka społeczna. Profilaktyka społeczna
 • Gerontologia społeczna
 • Prawo opiekuńcze i rodzinne
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Diagnoza opiekuńczo – wychowawcza
 • Społeczno – kulturowe uwarunkowania opieki
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Zagrożone dzieciństwo
 • Patologie społeczne
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Twórcza resocjalizacja
 • Logopedia