Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Kierunek Pedagogika z grupą przedmiotów w zakresie animacji społecznej i zarządzania kulturą przeznaczony jest dla osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę o sztuce, kulturze współczesnej, zarządzaniu i marketingu w kulturze i rekreacji, rodzinie, dynamice grupy, strukturze i prawidłowościach edukacji środowiskowej i regionalnej oraz arteterapii. Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej
 • Podstawy zarządzania kulturą
 • Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty muzyczno – taneczne
 • Pedagogika zabawy
 • Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
 • Warsztat diagnostyczny animatora
 • Współczesna kultura regionalna
 • Organizacja imprez masowych
 • Projekt animacyjno-marketingowy

Poprzez odpowiednie zajęcia teoretyczne i praktyczne studia mają dostarczyć właściwej wiedzy, ale i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego, lidera lokalnych instytucji – kreatywnego uczestnika środowiskowych działań kulturalnych, edukacyjnych, posiadającego umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach, uczestnika kultury wspierającego struktury społeczeństwa. Absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak m.in.:

 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Młodzieżowe Domy Kultury,
 • ośrodki i centra kultury,
 • instytucje kultury,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • centra rozrywki,
 • działy szkoleniowe firm,
 • działy edukacyjne muzeów i galerii,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje eventowo-marketingowe,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe.