Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Kierunek Wychowanie Fizyczne

O kierunku:

Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowo będzie uprawniony do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci lub nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowo będzie miał uprawnienia trenera personalnego do pracy z klientem indywidualnym.  

Studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach podstawowych, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, fitness klubach, czy też częściowo w formie wolontariatu.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Nauczycielska z korekcją wad postawy
  • Nauczycielska z trenerem personalnym

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne wyposażony zostanie w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, promowania zachowań prozdrowotnych, samodzielnego planowania i organizowania aktywności fizycznej w grupach społecznych, jak i z indywidualnym klientem. Będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy przede wszystkim w szkołach podstawowych i placówkach wychowawczych, a ponadto: w ośrodkach sportu i rekreacji, , klubach sportowych, fitness klubach organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną oraz samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.).