Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Menedżer projektów europejskich

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności podejmowania decyzji finansowych w jednostkach administracji publicznej. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na umiejętność stosowania nowoczesnych metod planowania budżetowego, procedur fiskalnych oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych w sektorze publicznym. Ukończenie studiów w tym zakresie pozwala na uzyskanie kwalifikacji z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości z wykorzystaniem technik menedżerskich w administracji publicznej. Dobór treści programowych umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej oraz podatkowej. Wiedza zdobyta w trakcie studiów jest użyteczna w praktyce zawodowej: specjalistów finansowo-księgowych, audytorów wewnętrznych, pracowników samorządowych, pracowników administracji podatkowej, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych. Przedmioty specjalnościowe:

  • Fundusze strukturalne UE
  • System instytucjonalny UE
  • Rekrutacja i promocja projektów
  • Aplikowanie o środki europejskie
  • Zarządzanie projektami
  • Realizacja projektów
  • Ewaluacja i kontrola projektów Europejskich