Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

 • Polski
Image Alt

Administracja samorządowa

Specjalność Administracja samorządowa skierowana jest do osób chcących nabyć wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w administracji na szczeblu regionalnym i lokalnym, jak również w pionach administracji w przedsiębiorstwach prywatnych. W toku studiów student nabywa znajomość regulacji prawnych oraz umiejętności praktycznego ich wykorzystania. Absolwent studiów na specjalizacji Administracja samorządowa posiada wiedzę na temat planowania strategicznego w samorządzie, gospodarki finansowej samorządu, polityki społeczno-gospodarczej, a także wykształcił umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, sposobów mediacji i negocjacji czy reguł tworzenia prawa miejscowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Tworzenie prawa miejscowego
 • Nadzór i kontrola w samorządzie
 • System podatków i opłat lokalnych
 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
 • Ochrona i zarządzanie informacją w administracji samorządowej
 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Polityka społeczno-gospodarczaPlanowanie strategiczne w samorządzie
 • Nadzór i kontrola w samorządzie