Skład Senatu

SKŁAD SENATU IV KADENCJI PWSZ W WAŁCZU

 • JM Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek
 • Prorektor dr inż. Marek Kokot
 • Kanclerz mgr inż. Jacek Kasiński
 • dr hab. prof. nadzw. Janina Świrko-Pilipczuk
 • dr Maria Sobieszczyk
 • dr Jolanta Flanz
 • dr Anna Kszak-Krzyżanowska
 • dr Dariusz Skalski
 • dr Bogdan Wankiewicz
 • mgr inż. Mariusz Wojtalik
 • mgr Małgorzata Krzeszewska
 • Paulina Grabowska
 • Jadwiga Januszkiewicz
 • Stanisław Macewicz
 • Paulina Paczkowska