Oferty pracy Biura Karier

Oferty pracy

DLA  NAUCZYCIELI DYDAKTYCZNYCH 

Oferowane stanowiska w trybie konkursowym (pełny wymiar czasu pracy, podstawowe miejsca pracy)
Oferowane stanowiska poza trybem konkursowym (poniżej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, umowy cywilno-prawne)

 

DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW OSTATNICH LAT

Nauczyciel przedszkola link

Nauczyciel matematyki i informatyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Szwecji link

Fakturzystka link

"Kariera Młodego Lidera" - Tesco link