Samorząd studencki

Skład Samorządu Studenckiego:

Przewodniczący: Monika Mozelewska

Zastępca Przewodniczącego: Klaudia Tamas

 

Biuro Samorządu Studenckiego: 

Ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4, pok. nr 211
tel.: 67 259 09 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

OGŁOSZENIA:

>> TUTAJ: Formularz sylabusa   

>> TUTAJ: Wytyczne do opracowywania programów kształcenia

>> TUTAJ: Formularz oświadczenia do minimum kadrowego

>> TUTAJ: Praca na stanowiskach dydaktycznych w PWSZ w Wałczu

>> TUTAJ: Dziennik Ustaw

Przepisy i regulacje Uczelni:

Uchwały Senatu PWSZ
Zarządzenia Rektora
Uchwały Rady Wydziału
Zarządzenia Dziekana i inne dokumenty
Regulamin Funduszu Socjalnego

=======================================================

INNE AKTY PRAWNE:

 

Wybór przepisów ogólnie obowiązujących:

 

 

Warunki prowadzenia studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów z dnia 26 września 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji - prezentacja

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji - portal

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia

Wzorcowe efekty kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 2 lipca 2012r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.

Standardy kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 12 marca 2009 r.

Metody i techniki kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 listopada 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r.

Ocena programowa i instytucjonalna PKA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej z dnia 3 października 2014 r.

Dokumentacja przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r.

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.

Tytuły zawodowe, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r.

Informacja o nowych wzorach odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski 1 czerwca 2009 r.
W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U z 2009 r. Nr 11, poz. 61 z późn. zm.) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie zaproponować wykorzystanie nowych wzorów odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język angielski.

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie 
nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 61)

Obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Wykaz dziedzin nauki lub sztuki z zakresu danego kierunku studiów lub z nim związanych - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 828/2008 Prezydium PKA z dnia 27 listopada 2008 r. /tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1069 z dnia 10 grudnia 2009 r./

Stopnie naukowe i tytuły naukowe oraz stopnie i tytuły w zakresie sztuki

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

Kosztochłonność kierunków

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 19 listopada 2013 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 15 marca 2012 r.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.

2015

Seminarium nt. ?Rola Centrów Badawczo-Rozwojowych dla rozwoju przedsiębiorczości? - 06.10.2015 r.

W związku z otwarciem Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, prescription 6 października 2015 r. odbyło się seminarium nt. ?Rola Centrów Badawczo-Rozwojowych dla rozwoju przedsiębiorczości?, information pills którego organizatorami była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Politechnika Koszalińska. Seminarium było zwieńczeniem kilku lat pracy zespołu pod przewodnictwem JM Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek, która serdecznie przywitała wszystkich przybyłych gości. Prelegentami w pierwszej części sesji plenarnej był Pan Piotr Maras - Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Marek Orszewski - Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani dr Marzena Frankowska - Prezes Zarządu MP Polskie Klastry oraz Pani Agnieszka Janiak i Pan Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz, reprezentujący PWSZ w Wałczu. W sesji zatytułowanej ?Dobre praktyki współpracy centrów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami?, swoje wystąpienia zaprezentowali Panowie: Łukasz Rut - Dyrektor ds. Promocji i Rozwoju w Parku Technologicznym w Nowej Soli oraz dr inż. Tomasz Szatkiewicz - pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Ostatnia sesja pn. ?Prezentacja Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy PWSZ w Wałczu? przeznaczona była na prezentacje przedstawicieli firm, dostarczających wyposażenie do Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Następnie wszyscy biorący udział w seminarium przenieśli się do pomieszczeń Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, gdzie nastąpiły pokazy możliwości zakupionego sprzętu. Dodatkowo uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami firm: Sandvik, jednego z największych producentów narzędzi do obróbki skrawaniem, ITA - dystrybutorem sprzętu pomiarowego oraz Air Products, dostawcą gazów technicznych, w tym gazów do spawania. Jedną z atrakcji pokazów była możliwość samodzielnego spawania pod okiem instruktora, z którego skorzystał miedzy innymi Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz. Najważniejszą korzyścią z seminarium, była jednak możliwość zapoznania się przez okolicznych przedsiębiorców z ofertą Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz nawiązanie kontaktów z firmami, które mogą pomóc w ich dalszym rozwoju.

 

Seminarium dofinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 • seminarium001
 • seminarium002
 • seminarium003
 • seminarium004
 • seminarium005
 • seminarium006
 • seminarium007
 • seminarium008
 • seminarium009
 • seminarium010
 • seminarium011
 • seminarium012
 • seminarium013
 • seminarium014
 • seminarium015
 • seminarium016
 • seminarium017
 • seminarium018
 • seminarium019
 • seminarium020
 • seminarium021
 • seminarium022
 • seminarium023
 • seminarium024
 • seminarium025
 • seminarium026
 • seminarium027
 • seminarium028
 • seminarium029
 • seminarium030
 • seminarium031
 • seminarium032
 • seminarium033
 • seminarium034
 • seminarium035
 • seminarium036
 • seminarium037
 • seminarium038
 • seminarium039
 • seminarium040
 • seminarium041
 • seminarium042
 • seminarium043
 • seminarium044
 • seminarium045
 • seminarium046
 • seminarium047
 • seminarium048
 • seminarium049

 

 

 

?Sport, turystyka i rekreacja Osób Niepełnosprawnych i Seniorów?wyzwania współczesności? - 18-19 czerwca 2015 r.

W dniach 17-19 czerwca 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, odbyło się I Międzynarodowe Forum Sportu, w ramach którego zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Sport, turystyka i rekreacja ? wyzwania współczesności";
 2. "Forum Sportu Osób Niepełnosprawnych";
 3. Konferencja nt. "Aktywność fizyczna osób starszych".

Forum zostało zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Patronat honorowy nad Forum objęła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w obszarze wyzwań dla sportu, rekreacji i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w życiu osób niepełnosprawnych i seniorów.

W ramach tych przedsięwzięć odbyły się m.in.: spartakiada osób niepełnosprawnych, spartakiada seniorów, warsztaty praktyczne oraz panele z udziałem ekspertów dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Wydarzenia te skupiły ponad 360 uczestników, w tym grupę blisko 200 osób niepełnsprawnych reprezentujących kilkanaście instytucji i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz 150 seniorów reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku i organizacje seniorskie z całej Polski. Uczestnicy Forum spotkali się z olimpijczykami, paraolimpijczykami oraz kadrą trenerską m.in. z dr Markiem Kolbowiczem, Renatą Chilewską, Krzysztofem Głombowiczem, dr Krzysztofem Krupeckim oraz Tomaszem Bartosikiem. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły uczestnikom występy artystyczne osób niepełnosprawnych.

Powyższe wydarzenia finansowane były ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie i Fundacji na Rzecz PWSZ w Wałczu.

W ciągu dwóch dni obrad konferencyjnych zaprezentowano 29 wystąpień zrealizowanych w 5 sesjach o następującej tematyce:

 • rola władzy w kreowaniu rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych,
 • sport, turystyka i rekreacja jako czynniki przewagi konkurencyjnej w regionie,
 • sport nie tylko w teorii.

Wyróżnieniem dla nas był fakt, iż gościliśmy na naszej Konferencji Rektorów zaprzyjaźnionych uczelni: Przewodniczącego KRePSZ, a zarazem Rektora PWSZ w Gnieźnie - prof. zw. dr hab. Józefa Garbarczyka, Rektora PWSZ w Tarnowie - prof. zw. dr hab. Stanisława Komornickiego, Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ? prof. dr hab. Waldemara Moskę oraz wybitnych pracowników naukowych z ośrodków akademickich z Krakowa, Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Konina, Koszalina i Legnicy

W Konferencji naukowej wzięło udział około 70 osób z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedstawiciele samorządów i instytucji państwowych. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska, Dyrektor Wydziału Turystki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ? Damian Greś, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Andrzej Kowalczyk, Burmistrz Miasta Fastów (Ukraina) - Mychajło Netiażuk oraz Starosta Kołobrzeski - Tomasz Tamborski.

Publikacja artykułów

Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim: dwumiesięczniku Handel Wewnętrzny ? nr 6/2016 (7 pkt. Lista B) lub miesięczniku Marketing i Rynek ? nr 11/2015 (6 pkt. Lista B).

Publikacja artykułów w czasopiśmie Marketing i Rynek nastąpi w wersji elektronicznej w postaci płyty CD dołączonej do całego nakładu numeru 11/2015.

O wyborze czasopisma, w pierwszej kolejności decyduje Autor, a następnie brane będą pod uwagę uzyskane recenzje i decyzja kolegium redakcyjnego.

Warunkiem publikacji jest ponadto spełnienie wymogów redakcyjnych oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty.

Wymogi redakcyjne w dwumiesięczniku Handel Wewnętrzny

Wymogi redakcyjne w miesięczniku Marketing i Rynek

 

 • forum000
 • forum001
 • forum002
 • forum003
 • forum004
 • forum005
 • forum006
 • forum007
 • forum008
 • forum009
 • forum010
 • forum011
 • forum012
 • forum013
 • forum014
 • forum015
 • forum016
 • forum017
 • forum018

 

 

 

?Wyzwania współczesnego sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich Euroregionu Pomerania? - 14-15 maja 2015 r.

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja  ?Wyzwania współczesnego sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich Euroregionu Pomerania?, w ramach Projektu Interreg IVA,  która została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu. Patronat honorowy nad Konferencją objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego dr Jarosław Rzepa.
Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.:

 • współpracy transgranicznej w obszarze sportu, turystyki i rekreacji,
 • roli władz samorządowych w kształtowaniu kierunków rozwoju sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich,
 • tendencji i uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich, 
 • klubów sportowych i innych zorganizowanych form realizacji zadań w obszarze sportu i ich znaczenia w rozwoju obszarów wiejskich,
 • lokalnych grup działania i ich roli w aktywizacji środowiska wiejskiego w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

Podczas Konferencji ukazano praktyczne spojrzenie z perspektywy dysponenta środków, kierunki działań traktowanych priorytetowo, w tym ukazanie narzędzi, jakimi dysponuje samorząd województwa, samorządy lokalne oraz podkreślano rolę środków Unii Europejskiej przeznaczonych na zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionów z terenu Niemiec i Polski. Wskazywano na istotną rolę regionalnych organizacji turystycznych, oddolnych inicjatyw oraz tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju zarówno produktów turystycznych jak i infrastruktury. Centralnym elementem Konferencji była współpraca i tworzenie transgranicznego planu działania dla wspólnego rozwoju sportu, turystyki i rekreacji po stronie polskiej i niemieckiej. Niemieccy partnerzy podzielili się swoimi doświadczeniami, wskazując rolę rozwoju sportu i turystyki, jako czynnika stymulującego tworzenie nowych miejsc pracy.

Nie zabrakło nawiązań do zaawansowanych technologii i możliwości promocji obszarów wiejskich z wykorzystaniem Internetu oraz dedykowanego oprogramowania dla urządzeń mobilnych.

Podkreślono rolę PWSZ w Wałczu, która włącza się w tego typu przedsięwzięcia, projekty, starając dostosować ofertę edukacyjną i inne działania, do oczekiwań i potrzeb lokalnych społeczności. Przykładem może być działanie PWSZ w Wałczu, mające na celu aktywizowanie młodzieży,  również wiejskiej np. w pracach wolontariatu, który swoim zakresem obejmuje m.in. zabezpieczanie imprez sportowych rangi europejskiej i światowej np. Liga Światowa i Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej.

W Konferencji wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - dr Jarosław Rzepa, Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Artur Przybylski, Starostwa Wałecki - Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Złocieńca ? Krzysztof Zacharzewski, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ? dr inż. Jaromir Palusiński, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Lokalnych Grup Działania ?Lider Pojezierza? i ?Partnerstwo Drawy?, Prezes Stowarzyszenia ?Lider Wałecki? ? Janusz Bartczak oraz goście z Niemiec na czele z dyrektorem Biura Rozwoju Regionalnego i Projektów Pinnow z Niemiec ? Martinem Crull.

 

 • DSC06399
 • DSC06410
 • DSC06460
 • DSC06462
 • DSC06480
 • DSC06641
 • DSC06661
 • DSC06686
 • DSC06688
 • DSC06718
 • DSC06750
 • DSC07041
 • DSC07051
 • DSC07082
 • DSC07127

 

 

Uznawanie efektów uczenia się (doświadczenia zawodowego w poczet studiów)

OPIS UPROSZCZONY PROCEDURY (szczegółowy i wiążący opis procesu jest w regulaminie):

1) kandydat zapoznaje się z terminami rekrutacji
2) kandydat zapoznaje się z regulaminem rekrutacji
3) kandydat przygotowuje dokumenty jak w regulaminie
4) kandydat rejestruje się poprzez E-rekrutację i wpłaca opłatę jak dla zwykłej rekrutacji (50 zł dla pierwszego terminu, następnie 85 zł - zobacz zasady rekrutacji na studia)
4) kandydat składa dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury uznawania efektów uczenia się  w sekretariacie dziekana
5) po sprawdzeniu kompletności, order sekretariat przygotuje umowę dla kandydata na usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się
6) Uczelnia zawiera następnie z kandydatem umowę i kandydat wnosi opłatę za potwierdzanie efektów uczenia się, w wysokości 60 zł za każdy ECTS modułu, o zaliczenie którego kandydat się ubiega
7) wyznacza się komisje i terminy zaliczania poszczególnych modułów
8) komisje rozpatrują wnioski, przeprowadzają niezbędne sprawdziany, egzaminy lub rozmowy kwalifikacyjne, a następnie wydają decyzje cząstkowe
9) dziekan wydaje decyzję co do przyjęcia kandydata na studia

TERMINY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WRAZ Z WNIOSKAMI O ZALICZENIE I DOKUMENTACJĄ

 

 kierunkowi koordynatorzy ECTS/kierunkowi koordynatorzy ds potwierdzania efektów uczenia się

Finanse i Rachunkowość - dr Kamila Trojanowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wychowanie Fizyczne - dr Alicja Drohomirecka  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - dr hab. inż. Bronisław Słowiński, dr inż. Mariusz Wojtalik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MODUŁY PRZEWIDZIANE DO UZNAWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

   Finanse i Rachunkowość
   Wychowanie Fizyczne
   Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Pracownicy administracji

 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
BIURO REKTORA
mgr Agnieszka Domańska Starszy referent ds. administracyjnych 67 250 01 87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KANCLERZ
mgr inż. Jacek Kasiński Kanclerz 67 259 09 74 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p.o. KWESTOR
mgr Agnieszka Łyskawa
Kwestor 67 259 09 73 agnieszka.lyskawaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KWESTURA
mgr Beata Kowalewska Specjalista finansowy 67 259 09 71 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Anna Pietrzak Specjalista finansowy 67 259 09 69 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PŁACE
mgr Agnieszka Łyskawa Specjalista ds. płac 67 259 09 67 agnieszka.lyskawaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
mgr inż. Paweł Kominek Specjalista ds. informatyczno-administracyjnych 67 259 09 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Joanna Muszyńska Specjalista ds. administracyjnych 67 259 09 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KADRY
lic. Zbigniew Suchoripa Starszy specjalista ds. kadr 67 259 09 68 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBRONY CYWILNEJ
mgr inż. Stanisław Sokołowski Pełnomocnik ds. informacji niejawnych i obrony cywilnej 67 259 09 62 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DZIAŁ WSPÓŁPRACY i ROZWOJU
mgr Maciej Żebrowski
Kierownik działu współpracy i rozwoju 67 259 09 64 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SEKCJA PROMOCJI
mgr Joanna Tutaj Specjalista ds. administracyjnych 67 259 09 63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mateusz Wysocki Starszy referent  67 259 09 63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
mgr Ilona Malik Specjalista ds. współpracy międzynarodowej 67 259 09 70 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH
mgr Dorota Dygoń Specjalista ds. administracyjnych 67 259 09 76 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
mgr inż. Monika Łukojć Specjalista ds. administracyjnych 67 259 09 77 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Agata Wawczak Specjalista ds. administracyjnych 67 259 09 78 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.