Dlaczego nasza Uczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk społeczno - ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i o kulturze fizycznej. Szeroka oferta edukacyjna stwarza duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy.           

Uczelnia nasza jest gwarantem jakości kształcenia, nie tylko dlatego że jako uczelnia publiczna ma ustawowy obowiązek zapewnienia jakości i podlega systematycznie akredytacji, ale przede wszystkim dlatego, że dysponuje oddaną kształceniu kadrą wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich z takich uczelni jak Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Koszalińska. Dodatkowy atut to własna, dobrze wyposażona i obszerna baza dydaktyczna oferująca sprzęt audiowizualny i specjalistyczny.

Uczelnia zapewnia nowoczesne metody kształcenia oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie tylko jakość kształcenia jest kryterium decydującym o wyborze uczelni przez przyszłych studentów, dlatego zwracamy uwagę na komfort pracy i studiowania. Naszym studentom oferujemy szerokie możliwości rozwijania zainteresowań, wspieramy studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz budowę ścieżek kariery zawodowej. Zapewniamy studentom dobre warunki lokalowe w akademiku, stały i życzliwy kontakt z nauczycielami akademickimi i z administracją uczelni, umożliwiamy dostęp do miejsc, gdzie studenci będą mogli odpoczywać, spotykać się, uprawiać sport i rekreację.

W naszej Uczelni przygotowujemy studentów do podjęcia samodzielnej pracy, umożliwiającej jak pokazują dotychczasowe  doświadczenia naszych absolwentów, osiągnięcie wysokiej  pozycji zawodowej. Sprzyja temu w coraz większym stopniu rozwijana współpraca międzynarodowa, obejmująca wyjazdy studentów i wykładowców do zagranicznych uczelni partnerskich oraz przyjazdy studentów i pracowników z tych uczelni. Najważniejszy z programów europejskich, Erasmus, oferuje studentom stypendia na studia i praktyki za granicą, co, poza edukacją, daje możliwość doskonalenia języków obcych, poznania sposobu nauczania w innych krajach, zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych znajomości. Staramy się stworzyć studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, popieramy rozwój ich samorządności, promujemy pracę w kołach naukowych i uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalnej oraz sportowej.  Myślę, ze PWSZ w Wałczu to świetne miejsce do nauki i osobistego rozwoju.

Zapraszamy do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu, w przekonaniu, że studia na naszej Uczelni pozwolą nie tylko sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, ale jednocześnie sprawią satysfakcję i przyczynią się do urzeczywistnienia osobistych ambicji i marzeń.

 

JM Rektor

dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek

 

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2016/2017

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2016/2017

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

a) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) ? dla kandydatów, którzy złożą podanie w pierwszym terminie rekrutacji;

b) 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) ? dla kandydatów, którzy złożą podanie w każdym kolejnym terminie rekrutacji.

2016

"Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia" - 9-10.06.2016 r.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, visit this odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. ?Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia?. Konferencja została zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, Starostwem Powiatowym w Wałczu oraz Urzędem Miasta Wałcz.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Prof. zw. dr hab.  Edward Włodarczyk oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej Prof. zw. dr hab. inż.  Tadeusz Bohdal.

W Konferencji  wzięło udział ponad 100 osób z 18 ośrodków akademickich takich jak:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Łódzka
 • PWSZ w Wałczu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

oraz Bishops Grosseteste University z Lincoln w Wielkiej Brytanii. Zaszczycili nas także swoją obecnością przedstawiciele samorządów i różnych instytucji, m.in.: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Mieczkowska, Starosta Koszaliński, Burmistrz Trzcianki oraz przedstawiciele ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

W ciągu dwóch dni konferencyjnych  wymieniono poglądy i doświadczenia  oraz zaprezentowano  najnowsze wyniki badań dotyczące kształtowania  jakości życia w sesjach i panelach dyskusyjnych dotyczących w szczególności:

 1. Roli samorządu w wyznaczaniu poziomu jakości życia
 2. Społeczno-ekonomicznych determinant kształtowania jakości życia
 3. Jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
 4. Sportu, turystyki i rekreacji w kształtowaniu jakości życia w regionie
 5. Rozwoju regionu jako wyznacznika jakości życia

Prawdziwą ucztą duchową dla Uczestników Konferencji, w aspekcie kształtowania jakości życia, okazał się koncert Pani Estery Naczk oraz wychowanków Studia Esti Agaty Krzyżaniak, Dominiki Ptak i Patryka Wendland.

Dziękując wszystkim Uczestnikom za udział w tegorocznej Konferencji, serdecznie zapraszamy do ponownego spotkania w Wałczu w następnym roku.

 • konferencja2016001
 • konferencja2016002
 • konferencja2016003
 • konferencja2016004
 • konferencja2016005
 • konferencja2016006
 • konferencja2016007
 • konferencja2016008
 • konferencja2016009
 • konferencja2016010
 • konferencja2016011
 • konferencja2016012
 • konferencja2016013
 • konferencja2016014
 • konferencja2016015
 • konferencja2016016
 • konferencja2016017
 • konferencja2016018
 • konferencja2016019
 • konferencja2016020

 

Program konferencji

Wymogi redakcyjne Handel Wewnętrzny

Oświadczenie autora Handel Wewnętrzny

 

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

UWAGA:

Rekrutację prowadzi Dziekanat przy ul Wojska polskiego 99 b.4 oraz Rektorat przy ul. Bydgoskiej 50 (SPRAWDŹ GODZINY).  Dla kandydatów niezdecydowanych lub po prostu ciekawych, konsultacji w zakresie kierunków udzielać będą pracownicy nauczyciele akademiccy naszej Uczelni. W czwartki i wtorki, w godzinach od 15:00 do 17:00, pracownicy dydaktyczni służą pomocą i poradą kandydatom na studia. SPRAWDŹ KTO MA DYŻUR

 

I Termin: 22.04 od godz. 10.00 - 16.07.2016 r.

II Termin: 17.07 - 20.08.2016 r.

III Termin: 21.08 - 27.09.2016 r. 

IV Termin: 28.09 - 15.11.2016 r. do godz. 14.00  

 

Specjalność Menedżer administracji

Menedżer administracji