Program praktyk zawodowych

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Okres realizacji projektu: od: 2015-10- 01 do: 2018-09- 30. Planuje się, że Projekt swoim zasięgiem obejmie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy.

Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Plan zajęć

I. 26-27.11.2016r.

Sobota 26.11.2016r.

Godz. 9.00  10 godzin  Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - Mgr Jadwiga Kosidło

Niedziela 27.11.2016r.

Godz. 10.00 -10 godz.  Pedagogika specjalna - dr hab. Teresa Żółkowska

 

II. 10-11-12.2016r.

Sobota 10.12.2016r.

Godz. 10.00 5 godz. Komunikacja interpersonalna - mgr Jakub Pilipczuk

Godz. 14.00 5 godz. Wybrane zagadnienia z dydaktyki - dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk

Niedziela 11.12.2016r.

Godz.9.00 ? 5 godz. Wybrane zagadnienia z dydaktyki - dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk

Godz. 13.00 ? 5 godz. Komunikacja interpersonalna - mgr Jakub Pilipczuk

 

obejrzyj film o PWSZ w Wałczu 2016

information pills courier, more about monospace;">

Harmonogram Roku Akademickiego 2016/2017

TERMINARZ STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., w tym:

 

I. SEMESTR ZIMOWY

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku - 01.10.2016 r.

Zajęcia dydaktyczne                  - 01.10.2016 r. - 30.01.2017 r.

Sesja egzaminacyjna                  - 31.01.2017 r. - 14.02.2017 r.

Sesja poprawkowa                     - 21.02.2017 r. - 06.03.2017 r.

Zaliczenie semestru zimowego/ostateczny termin złożenia indeksów - do 07.03.2017 r.

Przerwa świąteczna                   - 23.12.2016 r. - 02.01.2017 r.

Przerwa zimowa                         - 14-20.02.2017 r.

Dzień Rektorski                          - 31.10.2016 r.

                                                    

II. SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne                  - 01.03.2017 r. - 26.06.2017 r.

Sesja egzaminacyjna                  - 27.06.2017 r. - 11.07.2017 r.

Sesja poprawkowa                     - 11.09.2017 r. - 24.09.2017 r.

Zaliczenie roku akademickiego/ostateczny termin złożenia indeksów - do  25.09.2017 r.

Przerwa wiosenna                      - 14.04.2017 r. - 19.04.2017 r.

Dzień Rektorski                          - 02.05.2017 r., 16.06.2017 r.

PRACA

PRACA DLA NAUCZYCIELI 

 

Podziękowania