Konferencje

W 2010 roku rozpoczął się cykl konferencji organizowanych przez PWSZ w Wałczu we współpracy ze Starostwem Powiatu Wałeckiego, drugs Urzędem Miasta Wałcz oraz Uniwersytetem Szczecińskim, page pod nazwą ?Szansa rozwoju regionu?. Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz opracowania wspólnych rozwiązań i ich transferu z nauki do praktyki, click jako wkład w rozwój regionu przez przedstawicieli uczelni, biznesu i samorządów.

Pokłosiem każdej konferencji jest wydanie publikacji, wysoko punktowanej wg listy czasopism MNiSW.

Plan zajęć

 

1. PLANY ZAJĘĆ STUDIÓW I STOPNIA NA SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

 

KLIKNIJ - TUTAJ

 

2. PLAN ZJAZDÓW I ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Plan zjazdów

Plan zajęć

 

3. KURS DOKSZTAŁCAJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Angielski znasz, pracę masz

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR I 

 

 

UWAGA NOWOŚĆ!

zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego

Od roku akademickiego 2015/16 kandydaci na kierunki Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Wychowanie Fizyczne mogą ubiegać się o zaliczenie części studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się na bazie doświadczenia zawodowego i innych nabytych poza uczelnią kwalifikacji. Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, organizowanych w uczelni, poprzez uznanie ich rzeczywistych kwalifikacji nabytych poza systemem szkolnictwa wyższego. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nawet do 50% punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:
1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
2) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia.
2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego

 

e-dziekanat

 

Dla kandydatów

 

Rekrutacja na studia I stopnia rozpoczęta

==> KONTAKT
==> KLIKNIJ TUTAJ PO KOMPLETNY INFORMATOR O UCZELNI

  Rekrutacja online

W pierwszym terminie rekrutacji opłata rekrutacyjna wynosi 50, adiposity 00 zł, pills w pozostałych terminach 85, hospital 00 zł.

Terminy rekrutacji:

I termin: 01.06 - 19.07.2015 r.

II termin: 20.07 - 23.08.2015 r.

III termin: 24.08 - 30.09.2015 r. do godz. 14.00

IV termin: 01.10 - 12.11.2015 r.

pobierz informator dla kandydata na rok akademicki 2015/2016 

Dzięki nam zdobędziesz atrakcyjny zawód

Nie zwlekaj! Złóż dokumenty i dołącz do grona naszych studentów
Podejmując studia w PWSZ w Wałczu przede wszystkim zdobywasz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

Ponadto jednak będąc studentem możesz liczyć na dodatkowe korzyści:

 1. elastyczna opcja bezpłatnych studiów weekendowych i popołudniowych korzystna zwłaszcza dla ludzi pracujących;
 2. brak kryterium wiekowego ? można studiować bezpłatnie bez względu na wiek ?od matury do emerytury i dłużej?;
 3. jedyna w okolicy opcja studiów indywidualnych (wg indywidualnej organizacji lub indywidualnego programu kształcenia) już od pierwszego semestru kształcenia;
 4. elastyczna opcja uznawania osiągnięć uzyskanych poza Uczelnią;
 5. stypendia na studia i praktyki za granicą w programie ERASMU +; wysokość stypendium miesięcznego zależy od kraju docelowego; np. do Wielkiej Brytanii stypendium wynosi 650 Euro; w tym roku Uczelnia przyznała stypendia wszystkim chętnym!
 6. pomoc materialna:
  1. stypendium socjalne - przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej; jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta;
  2. tanie zakwaterowanie w akademiku ?Hugward? przy ul. Bydgoskiej;
  3. stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim jeśli dojazd jest odległy;
  4. stypendium dla osób niepełnosprawnych; jedynym kryterium to aktualne zaświadczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej;
  5. stypendium rektora dla 10% najlepszych studentów na każdym kierunku;
  6. zapomogi;
 7. studiowanie różnych specjalności i kierunków bezpłatnie również jeśli jest to drugi kierunek lub kolejna specjalność;
 8. rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i innych ? uczelnia umożliwia udział w studenckich kołach naukowych np. Centrum Wolontariatu Sportowego, Studenckie Koło Naukowe Finansów czy Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji ?Dizajner?, gdzie studenci mają sposobność zrobić znacznie więcej niż przewiduje program studiów;
 9. swobodny dostęp do organizowanych kursów doskonalących i poszerzania kwalifikacji zawodowych;
 10. współpraca z potencjalnymi pracodawcami w ramach praktyk i projektów wspólnych. Np. w tym roku studenci zrealizowali projekty w zakresie bezpieczeństwa produkcji i jakości na rzecz DCM Maschinenbau we współpracy z profesorem z Universytetu w Luneburgu. Część projektu i praktyk odbyło się w Niemczech. Na skutek podobnej współpracy, wielu absolwentów tegorocznych zostało zatrudnionych przez współpracujących pracodawców;
 11. legitymacja studencka umożliwiająca dostęp do zniżek, promocji studenckich i innych ulg;
 12. no i najważniejsze - SWOBODNY, CAŁODOBOWY, DOSTĘP DO TOWARZYSKIEGO ŻYCIA STUDENCKIEGO.

 

Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego

ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, pok. 103
tel. 067 259 91 62

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REKRUTACJA NA KURSY, SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE TRWA!!
kliknij poniżej:

informacja o studiach podyplomowych
informacja o kursach i szkoleniach
rekrutacja - zapisy

 


Kursy i szkolenia