Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS w ramach wspólnego działania, kierując się potrzebami społecznymi i oczekiwaniami lokalnej społeczności współpracują w zakresie powołania Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi ?ADOOS?.
Siedziba ?ADOOS? ? Wałcz, ul. Wojska Polskiego 99 w kompleksie wałeckiej uczelni PWSZ.
Zadanie główne ?ADOOS? - sprawowanie opieki w przyjaznym środowisku
i zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa osobom w ?jesieni życia?.
Dom będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i funkcjonował w oparciu o 3 formy sprawowania opieki: długoterminowej, krótkoterminowej oraz opieki dziennej, łącznie dla ok. 100 osób.
W ramach pobytu podopieczny będzie mógł bezpłatnie:
1.    Uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych,
2.    Uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych,
3.    Korzystać z sali ćwiczeń, kinowej, fizjoterapii, świetlic,
4.    Korzystać z porad lekarskich w ramach gabinetu lekarza rodzinnego,
5.    Korzystać z światłoterapii i muzykoterapii w ?pokoju marzeń?,
6.    Korzystać z groty solnej.
Ponadto, planujemy zorganizować: kaplicę, punkt leczenia ran przewlekłych, pokoje  z łazienkami, kuchnię, salę fizjoterapii wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny.
W naszych działaniach będą nas wspierać studenci w ramach praktyk zawodowych oraz wolontariusze.
Ludzie starsi są częścią naszego środowiska rodzinnego, lokalnego i krajowego. Nie można ich odsuwać poza margines, traktować jak społeczeństwo wykluczone, albowiem w przyszłości nasze dzieci otrzymają prawo nadane przez nas samych na obojętność. Mamy moralny obowiązek zająć się seniorami i dać im możliwość godnego życia. Pozostawiając ich samym sobie wydajemy świadomy wyrok na siebie samych, bowiem za kilkanaście, kilkadziesiąt lat sami będziemy potrzebować wsparcia i opieki. Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi będzie dla nas wszystkich szansą na spłatę długu zaciągniętego przed laty za dar życia, wychowania i opiekę. Pewnym jest, że tak, jak się narodziliśmy, tak się zestarzejemy. ADOOS jest projektem społecznego dobra.
Projekt wymaga wielu działań i wsparcia. Liczymy, że przyłączenie się dobroczyńców do naszego przedsięwzięcia w znaczący sposób wpłynie na jego realizację.
Za wszelką pomoc z całego serca dziękujemy. Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi będzie naszym wspólnym dziełem.

Trener personalny

Zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy, w roku akademickim 2017/18 otwieramy nową specjalizację: TRENER PERSONALNY

Praca trenera personalnego obecnie  nie może ograniczać się  do treningu wykonywanego w siłowni.

W związku z tym nasz absolwent będzie specjalistą  w zakresie:

-  treningu zdrowotnego (pozna podstawy fizjoterapii, rehabilitacji, odnowy biologicznej)

-  dietetyki i suplementacji

-  psychologii sportu ( np.motywacji)

-  treningu zróżnicowanego pod względem potrzeb, umiejętności i oczekiwań klienta (np. treningu dla kobiet w ciąży, seniorów, sportowców wyczynowych jak i osób rozpoczynających przygodę z aktywnością ruchową)

W trakcie edukacji student nabywa równocześnie  uprawnienia do pracy w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego.

wnja-podyplomowe

Studia podyplomowe
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(WNO-2017np)

prezentacja kwalifikacji (kliknij tutaj)

Studia podyplomowe, there dwusemestralne, more about niestacjonarne, purchase możliwe są również studia w wersji stacjonarnej dopołudniowej lub popołudniowej dla grup zorganizowanych, co najmniej 20 osobowych.

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie. Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego ? moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012 r.). Studia zawierają także blok kształcenia językowego, przygotowującego do egzaminu FCE lub TELC B2.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Ramowy program studiów obejmuje kształcenie metodyczne związane z metodyką nauczania języka obcego dla dzieci oraz uwzględnia nabycie znajomości języka obcego specjalności, co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Pozwala też na zdobycie wiedzy o języku angielskim, jego literaturze i kulturze oraz wiedzy specjalistycznej.

Moduły kształcenia:

BLOK DYDAKTYKI PRZEDMIOTU 135 godz. 15 ECTS
1 Metodyka nauczania i uczenia się języka angielskiego 60 godz. 9 ECTS
2 Technologie informatyczne w dydaktyce języka angielskiego 15 godz. 2 ECTS
3 Praktyka zawodowa szkoły podstawowej etapu I i przedszkola w nauczaniu języka angielskiego 60 godz. 4 ECTS
BLOK PRZYGOTOWANIA FILOLOGICZNO JĘZYKOWY 55 godz. 11 ECTS
4 Podstawy realioznawstwa i kultury krajów obszaru języka angielskiego 10 godz. 2 ECTS
5 Elementy historii i literatury języka angielskiego oraz literatura dziecięca 10 godz. 2 ECTS
6 Wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego z fonetyką 30 godz. 6 ECTS
7 Praca końcowa 5 godz. 1 ECTS
BLOK PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA 200 godz. 16 ECTS
7 Praktyczna nauka języka podstawowego specjalności B2+ ESOKJ na podbudowie A2/B1 (matury podstawowej) - sprawności zintegrowane
7.1 rozumienie tekstów 45 godz. 3 ECTS
7.2 tworzenie tekstów pisanych 60 godz. 4 ECTS
7.3 konwersacje 75 godz. 5 ECTS
7.4 gramatyka praktyczna i słownictwo 60 godz. 4 ECTS

PEŁNY PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WNJA

Opłaty
? opłata rekrutacyjna 100,00 zł
? koszt uczestnictwa jednej osoby 1500 zł za semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.

Dokumenty:
? Kwestionariusz osobowy
? Odpis dyplomu ukończenia studiów
? 2 zdjęcia (formatu 45 mm x 35 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle)
? Kserokopie dowodu osobistego
? Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wstępne (potwierdzenie posiadanych kwalifikacji do nauczania w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym)

Zgłoszenia kierować przez E-rekrutację: https://pwsz.erk24.pl/
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,
Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego,
ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4
78-600 Wałcz
tel. fax. 67 350 53 63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ?


„Skok po innowacyjność: biznes + nauka” w Wałczu

Zarejestruj się na to wydarzenie !

Poszukujecie Państwo najnowszych informacji nt. pozyskania funduszy na projekty innowacyjne?

Chcecie nawiązać współpracę z uczelniami?

Planujecie rozwój lub wdrożenie nowych technologii?

Serdecznie zapraszamy na 5. Spotkanie - konferencję  z cyklu ?Skok po innowacyjność: biznes + nauka?, które odbędzie się w Wałczu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99.

Będzie to niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców z Wałcza i okolic do uzyskania wiedzy nt. różnorodnych źródeł finansowania rozwoju działalności, przedstawionych przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE  oraz spotkania się w Wałczu z naukowcami z różnych uczelni z województwa zachodniopomorskiego podczas serii 20 minutowych sesji indywidualnych spotkań.

Po rejestracji na stronie https://www.b2match.eu/walcz2017/sign_up każda firma  zainteresowana wzięciem udziału, zamieszcza swój profil oraz określa w jakich dziedzinach poszukuje współpracy z uczelniami. Na podstawie tych informacji będą dobierani uczestnicy spotkań. Każda firma otrzymuje swój indywidualny harmonogram spotkań z naukowcami.

Przykład (z poprzednich spotkań)

Firma z branży piekarniczej zarezerwowała spotkania z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie dodatków do pieczywa, Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie rozwoju biznesu i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym dot. linii produkcyjnej.

Tego typu networking zapewnia firmom, klastrom, naukowcom i stowarzyszeniom nawiązanie kontaktów, dzięki którym m.in. możliwe jest aplikowanie o dofinansowanie w ramach programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych, które w perspektywie finansowania do roku 2020, premiują współpracę nauki z biznesem.

Udział w spotkaniu (zarówno w części konferencyjnej jak i spotkaniach biznesowych) jest bezpłatny.

Organizatorzy konferencji ? Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta w Wałczu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/walcz2017

 

Zarządzanie Kryzysowe - szczegóły

Szczegóły??.

Zakres tematyczny:

-Elementy polityki bezpieczeństwa państwa

-Podstawy prawne zarządzania kryzysowego

-Metody zarządzania kryzysowego

-Zarządzanie ryzykiem

-Zarządzanie bezpieczeństwem

-Wykorzystanie Wojska, troche sił Policji i Straży Pożarnej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof

-Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w sytuacjach kryzysowych

-Zasady prowadzenia akcji ratunkowych

-Cyberterroryzm i cyberprzestępczość jako nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa

-Finanse publiczne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

-Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu

-Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego

-Organizacja pomocy humanitarnej

-Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym

-Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych

-Warsztat ? przygotowanie i organizacja konferencji i informacji prasowej

Opłaty

-opłata rekrutacyjna 50, mind 00 zł

-koszt uczestnictwa jednej osoby 2.550 zł.

Zgłoszenia kierować

przez E-rekrutację: https://pwsz.erk24.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,

Dział Spraw Studenckich,

Ul. Wojska polskiego 99, budynek nr 4

78-600 Wałcz

tel. Fax. 67 350 53 63, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

-wypełniony formularz zgłoszeniowy,

-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz inne świadectwa i zaświadczenia dokumentujące wymagane kwalifikacje wstępne

-CV

-2 zdjęcia ( format legitymacyjny)

-kopia dowodu osobistego

-potwierdzenie wpłaty wpisowego (nr konta 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935) z dopiskiem nazwy studiów podyplomowych