Harmonogram Roku Akademickiego 2016/2017

TERMINARZ STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., w tym:

 

I. SEMESTR ZIMOWY

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku - 01.10.2016 r.

Zajęcia dydaktyczne                  - 01.10.2016 r. - 30.01.2017 r.

Sesja egzaminacyjna                  - 31.01.2017 r. - 14.02.2017 r.

Sesja poprawkowa                     - 21.02.2017 r. - 06.03.2017 r.

Zaliczenie semestru zimowego/ostateczny termin złożenia indeksów - do 07.03.2017 r.

Przerwa świąteczna                   - 23.12.2016 r. - 02.01.2017 r.

Przerwa zimowa                         - 14-20.02.2017 r.

Dzień Rektorski                          - 31.10.2016 r.

                                                    

II. SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne                  - 01.03.2017 r. - 26.06.2017 r.

Sesja egzaminacyjna                  - 27.06.2017 r. - 11.07.2017 r.

Sesja poprawkowa                     - 11.09.2017 r. - 24.09.2017 r.

Zaliczenie roku akademickiego/ostateczny termin złożenia indeksów - do  25.09.2017 r.

Przerwa wiosenna                      - 14.04.2017 r. - 19.04.2017 r.

Dzień Rektorski                          - 02.05.2017 r., 16.06.2017 r.