Aktualności

Teoria i praktyka tłumaczenia

Studia dwu-semestralne 

Adresatami studiów podyplomowych Teoria i praktyka tłumaczenia są absolwenci szkół wyższych wykazujący się znajomością języka docelowego specjalności (angielskiego lub niemieckiego) zainteresowani zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka polskiego na wybrany język obcy (angielski lub niemiecki) lub z języka specjalności na język polski. A także niezbędnej wiedzy o języku obcym, jego literaturze i kulturze oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego i pracy zawodowej tłumacza

Uzyskiwane kwalifikacje: Dzięki studiom podyplomowym Teoria i praktyka tłumaczenia, absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a'vista i konsekutywnych) na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, jednostek administracji państwowej, prasy, teatrów, radia i telewizji, a także osób prywatnych.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Ramowy program studióww wymiarze 295 godzin zajęć (60 ECTS) uwzględnia wymagania stawiane programom studiów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Studia mogą stanowić praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia studiów filologicznych (język angielski lub niemiecki - zależnie od wybranej specjalności) drugiego stopnia z ukierunkowaniem na specjalizacje tłumaczeniowe, a w perspektywie umożliwić absolwentowi podejście do egzaminu oraz uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Przewidywane moduły kształcenia:

 • Elementy prawa
 • Gramatyka kontrastywna
 • Gramatyka opisowa języka podstawowego specjalności
 • Historia języka podstawowego specjalności
 • Historia krajów podstawowego specjalnościego obszaru językowego
 • Językowo-kulturowe aspekty przekładu
 • Przekład pisemny
 • Realioznawstwo i kultura krajów podstawowego specjalnościego obszaru językowego
 • Technologie informatyczne i elektroniczne narzędzia wspomagania przekładu
 • Terminologia specjalistyczna w języku podstawowym specjalności
 • Tłumaczenia ustne
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do teorii przekładu

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna 50,00 zł
 • koszt uczestnictwa jednej osoby 2000 zł / semestr z możliwością uiszczenia opłaty ratalnie.

Zgłoszenia kierować

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Dziekanat Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego, ul. Wojska Polskiego 99, budynek nr 4 tel. 67 350 53 63

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • CV
 • 2 zdjęcia ( format legitymacyjny)
 • kopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego (nr konta 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935)