Aktualności

Kurs instruktora personalnego

HARMONOGRAM na najbliższe tygodnie!

 

Kurs jest przede wszystkim dedykowany studentom PWSZ oraz absolwentom , którzy chcą podnieść swoją atrakcyjność zawodową  na rynku pracy, ale również osobom z zewnątrz, które posiadają min. licencjat.

Odpłatność – 300 zł dla studentów i absolwentów PWSZ w Wałczu ( grupa licząca min. 15 osób).

Kurs Instruktora Personalnego służy uczestnikom do nabywania praktycznych umiejętności do pracy w klubach fitness, siłowniach, salach sportowych (w których prowadzone są zajęcia z zakresu kultury fizycznej – nowoczesnych form ruchu) z klientem indywidualnym i w grupach. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym (test) i praktycznym na certyfikat uczelniany. Umiejętności i kompetencje uzyskiwane w rezultacie kształcenia są przydatne zarówno w życiu osobistym uczestników, jak i w ich życiu zawodowym. Potencjalni kandydaci oraz pracodawcy w rejonie Wałcza, podkreślają przydatność praktyczną nabywanych kompetencji w tej sferze zawodowej, z uwagi na poszerzanie się kontaktów zawodowych i codziennych z klientem indywidualnym. 

Informacje o kwalifikacjach/kompetencjach nadawanych po ukończeniu kursu dokształcającego:

informacje ogólne o kwalifikacji/kompetencji:

a) nazwa kwalifikacji/kompetencji
 instruktor personalny

b) nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji/kompetencji

certyfikat ukończenia kursu dokształcającego;

c)  czas trwania kursu dokształcającego: 60 godzin (4 weekendy);

d) krótka charakterystyka kwalifikacji/kompetencji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację/kompetencje:

Instruktor personalny:

- prowadzi proste zajęcia grupowe,

- pracuje z klientem do 15 minut,

- pomaga konstruować proste plany treningowe,

- demonstruje prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń,

- dba o porządek w klubie,

- oprowadza po klubie nowych członków,

- jest dostępny dla wszystkich w klubie.

e) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji/kompetencji:
nadaje uprawnienia do pracy w fitness klubie (siłowni) przygotowuje do uzyskania certyfikatów trenera personalnego

f)  zapotrzebowanie na kwalifikację/kompetencje, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu

Zapisy odbywają się online, poprzez naszą stronę internetową lub tradycyjnie w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojska Polskiego 99) najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r.

Harmonogram kursu

Kwestionariusz kursu